2024 május 27

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás vezetői feladatokat ellátó és vele szoros kapcsolatban álló személy bejelentéséről

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2023. november 7-én
érkezett bejelentések alapján:

Palkovics Milán Dániel, az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató bejelentette, hogy 2023. november 7.
napján kereskedési helyszínen kívül, kölcsön jogcímén, részvényenként 0,05 Ft kölcsönzési díj ellenében
2.050.000 darab ÉPDUFERR Nyrt. névre szóló Törzsrészvényt (ISIN: HU0000190855; a továbbiakban:
„ÉPDUFERR törzsrészvény”) szerzett. Ennek eredményeként Palkovics Milán Dániel a megelőző helyzet
szerinti 350.000 darab törzsrészvényével együtt közvetlenül 2.400.000 darab ÉPDUFERR Nyrt.
törzsrészvénnyel rendelkezik, a Társaság részvényesei közül a Célépbau Kft. 50% arányú, az Épduferr
Invest Kft. 45% arányú tulajdonosa.

A Célépbau Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út 14., cégjegyzékét
vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-09-016243; a továbbiakban
„Célépbau Kft.”), mint Palkovics Milán Dániellel szoros kapcsolatban álló jogi személy bejelentette, hogy 2023. november 7. napján kereskedési helyszínen kívül, kölcsön jogcímén, részvényenként 0,05 Ft
kölcsönzési díj ellenében 2.050.000 darab ÉPDUFERR törzsrészvényt ruházott át. Ennek eredményeként
a Célépbau Kft. törzsrészvényeinek száma 6.230.000 darabról 4.180.000 darabra változott.

Fentiek alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a következők:

NévLetétkezelőMennyiség (db)Részesedés (%)
Célépbau Kft.nem4.180.0005,98
Épduferr Invest Kft.nem43.420.00062,13
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap
Széchenyi Alapok Zrt.
nem9.945.53914,23
Ö s s z e s e n—————57.545.53982,34