2024 június 20

Eladta Random Capital részesedését az ENEFI

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) korábban tájékoztatta Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság részvény adásvételi szerződést írt alá a tulajdonában álló, Random Capital Zrt. által kibocsátott 54 darab dematerializált törzsrészvény eladása tárgyában, mely a Random Capital Zrt. törzstőkéjének 9,46%-át képezi. (A szóban forgó részesedést a Társaság 2019-es ügylet alapján 2020-ban szerezte meg 124.457.143,- Ft vételár ellenében.)

A Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a mai napon a tranzakció sikeresen lezárásra került.

A zárás következtében
• a részvények tulajdonjoga átszállt a vevőre,
• a vevő megfizet a mai napon a Társaság részére 139.019.264,- Ft-ot, mely az alap vételár biztosítékként visszatartott összeggel csökkentett része,
• a vevő vállalta, hogy 14 munkanapon belül az alap vételáron felül elszámol a Random Capital Zrt. zárás napján fennálló, szerződés szerint kalkulált készpénzállományának Társaság részvényeire eső részével,
• a vevő továbbá az alap vételáron felül vevői biztosítékként visszatartotta az alapvételár 30%-nak megfelelő összeget, mely összeggel a felek szerződés szerint, később számolnak el egymással.

A tranzakció következtében a Társaság részesedése a Random Capital Zrt.-ben megszűnik.