2024 július 25

DM-KER Nyrt.- Tájékoztatás a Társaság akvizíciós szándékairól

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt
Befektetőket, hogy az építőipari ágazat jelenlegi helyzete és várható alakulása, valamint az érintett vállalkozások építőipari ágazati kitettsége miatt eláll a korábbiakban (2022. február 17-én illetve 2022. október 14-én) nyilvánosságra hozott akvizíciós szándékától az MRE-H Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Pesti út 89., cégjegyzékszám: 13-09-083469) és a RENTIME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Kén utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-898912) vonatkozásában.

A Társaság az akvizíciós stratégiájának megfelelően folytatja a potenciális akvizíciós célpontok, céltársaságok körének és az akvirálás lehetőségeinek feltárását a mezőgazdasági gépek piacán, szakmai befektetőként, elsősorban olyan felvásárlási céllal, amely a Társaság termékkínálatának bővülését eredményezheti.