2024 június 21

ENEFI – Tájékoztatás alapfokú perdöntésről

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai operáció értesítése alapján:

Az E-Star Mures Energy SA által a koncessziós szerződésszegés miatt megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokért indított perben a Marosvásárhelyi Megyei Kereskedelmi Törvényszék alapfokú döntésében a kamatokat 2018.11.03-tól kezdődőleg hagyta jóvá (ennek összege cca 4.897.654,35 lej azaz 990.256,20 EURO), egyebekben a keresetet elutasította.
Tekintettel arra, hogy

 • a kamatokat 2013.05.10. napjától kérte megállapítani (ennek összege
  (14.063.568,36 lej azaz 2.844.399,17 Euro lett volna),
 • a Törvényszék nem hozott döntést a főtartozások teljes kifizetéséig terjedő kése-
  delmi kamatok kapcsán,
 • a Törvényszék elutasította a főtartozások inflációs rátával való frissítésére vonatko-
  zó követelést,

a Mures jogosorvoslattal él a döntéssel szemben.

_____________________________________________

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following based on the notification of the Romanian operation:

In the lawsuit initiated by E-Star Mures Energy SA for the default interests calculated on the amounts judged as compensation for damages due to the breach of the concession agreement, the Târgu Mures County Court of Commerce approved the interests from 03/11/2018 in its first instance decision (the amount thereof is approx. RON 4,897,654.35, that is EUR 990,256.20); otherwise the action was rejected.

Taking into account that

 • Mures requested that the interests should be approved from 10/05/2013 (the amount
  thereof would have been RON 14,063,568.36 that is EUR 2,844,399.17);
 • the Court did not make a decision related to the default interests due until the com-
  plete payment of the main debts requested by Mures;
 • the Court rejected the claim of Mures for upgrading the main debts with the rate of
  inflation

Mures shall seek legal remedy against the decision.