2024 április 17

Megakrán – Rendkívüli tájékoztatás

„A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2017/1129 EU rendelete („Prospektus Rendelet”) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) alapján készült.

MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó („Kibocsátó”) által korábban kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 777.263.000 darab 1 (egy) forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvénynek, valamint a Kibocsátó közgyűlése által 2021. szeptember 30. napján elhatározott tőkeemelés eredményeként újonnan forgalomba hozandó 193.000.000 darab 1 (egy) forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvénynek, összesen tehát 970.263.000 darab 1 (egy) forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvénynek („Részvények”) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) által működtetett szabályozott piacra történő bevezetéséhez a Részvény szekció „Standard” kategóriájába.

FIGYELMEZTETÉS: A Tpt. 23. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a Részvények szabályozott piacra való bevezetésének lebonyolításához nem szükséges befektetési szolgáltatót megbízni, mivel nem kerül sor nyilvános ajánlattételre. A Kibocsátó nem bízott meg befektetési szolgáltatót, nincsen a Kibocsátóval egyetemlegesen felelős forgalmazó vagy más harmadik személy.

A Tájékoztatóban foglalt valamennyi információért, továbbá bármely információ hiányáért fennálló felelősség kizárólag a Kibocsátót terheli.”

A teljes dokumentum letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva:

MEGAKRÁN – Összevont tájékoztató új részvények bevezetéséről