2024 július 23

NAVIGATOR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest,
Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-
10-140965; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2023. július 31-i
állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték
(Ft/db)
DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény) ISIN: HU0000207733
1035.760.500357.605.000
Alaptőke összesen35.760.500357.605.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati
jog
„A” sorozat (NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000207733
35.760.500696.70035.760.500135.760.500
Összesen35.760.500696.70035.760.500135.760.500