2024 május 29

Zwack – Első negyedéves jelentés

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2021-2022-es üzleti évének I. negyedéves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 6.345 millió Ft volt, mely 44,8%-kal haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét (1.964 millió Ft). A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 3.586 millió Ft, amely 54,6%-kal (1.267 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.131 millió Ft-tal (56,0%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 911 millió Ft-tal (56,8%-kal) nőtt (1.602 millió Ft-ról 2.513 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele közel 80%-kal, míg a minőségi termékeké 9,2%-kal emelkedett. A prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében jelentős szerepet játszott az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a várakozásainkat felülmúlóan sikeres piaci bevezetése a kiskereskedelembe.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele közel 53%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 46,3%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 107,9%-kal emelkedett. Ez utóbbi termékszegmensen belül a bor és ásványvíz közel egyező mértékben járult hozzá az árbevétel tömegének emelkedéséhez. 

Az elmúlt év 1. negyedévében a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében közel 25%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. Az idei évben a járvány miatti korlátozó intézkedések folyamatos enyhítésének köszönhetően a gasztronómia, főleg a negyedév második felében, a bázishoz képest jelentős forgalmi emelkedést tudott generálni. Mindemellett a Zwack kiskereskedelmi értékesítés – amely alig szenvedte meg a szigorító intézkedéseket az elmúlt év hasonló időszakában – szintén erőteljesen nőni tudott a bázishoz képest a folyamatos saját termékinnovációknak köszönhetően. Így a teljes belföldi értékesítés a járvány által még nem sújtott két évvel korábbi forgalmi szintet is jelentősen meg tudta haladni (+18,4%).

Az április-júniusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 14,8%-kal, míg értékben 21,4%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack értékesítése 56%-kal emelkedett, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése és a gasztronómia felélénkülésének együttes hatása.

Az export árbevétel 438 millió Ft, mely 45,2%-os (136 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. A legjelentősebb piacok közül az olasz értékesítés 7%-kal csökkent, viszont a német export jelentősen emelkedett a bázishoz képest (+39%), és a tavalyi évvel ellentétben, Romániában is kimagasló árbevételt tudtunk realizálni. A duty free értékesítés ugyan messze alul múlja a pandémia előtti teljesítményét, de az idegenforgalom enyhe emelkedésének forgalomemelő hatása már érzékelhető, melynek köszönhetően az árbevétel meghaladta az előző évi szintet.

Az anyagjellegű ráfordítások 310 millió Ft-tal emelkedtek (35,3%), mely kisebb a nettó árbevétel 54,6%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 4,8 százalékponttal emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest (62,1% helyett 66,9%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött elsősorban a termékösszetétel kedvező változása áll (jobban nőtt a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké), továbbá a forint erősödése is hozzájárult a csökkenéshez.

A személyi jellegű ráfordítások 52 millió Ft-tal (7,4%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 4 %-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2021. június 30-i közgyűlés a tavalyi 300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben idén 700 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék személyi jellegű ráfordítás, így a magasabb osztalék 14 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Továbbá a megnőtt kereskedelmi igények kielégítésére a gyárak intenzívebben termeltek, így az ebből eredő bérpótlékok kifizetése is jelentősen hozzájárult a költségek emelkedéséhez.

Az értékcsökkenési leírás 21 millió Ft-tal (18,3%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 14 millió Ft-tal növekedett (12,5%), melynek jelentős részét az év elején a Dunaharaszti gyáregységben beüzemelésre került csomagoló és palettázó gép értékcsökkenési leírása teszi ki. Továbbá emelte a költségeket, hogy a raklapokat már kisértékű tárgyi eszközként kezeli a Társaság, s így ezekre azonnali értékcsökkenési leírást számol el, a bázis időszakban alkalmazott 3 éves leírással szemben.

Az egyéb működési ráfordítások 304 millió Ft-tal (46,8%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A költségemelkedés számottevő része a marketing költségek jelentős növekedésének következménye. Egyrészt a tavalyi évvel szemben, az idei évben a belföldi marketing események nagy részét a járvány 3. hullámának lecsengő fázisában már meg tudtuk valósítani, másrészt az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek (110 millió Ft), mivel Olaszországban a tavaly őszre tervezett média kampány a foci EB idejére lett halasztva. Emellett a karbantartási költségekben és a nagyobb volumen miatt a fuvarköltségekben figyelhető meg többletköltés a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 49 millió Ft-tal (94,2%-kal) emelkedtek. Jelentősen nőtt a marketing költségtérítésből származó bevétel (a forgalmazott márkák tulajdonosai emelték marketing ráfordításaikat az előző év hasonló időszakához képest), ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkent az elszámolt árfolyamnyereség összege.

A működési eredmény így 651 millió Ft lett, mely jelentősen (629 millió Ft-tal) meghaladja az előző évit.

A tény időszakban 45 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel. A Társaság a társult vállalkozásban lévő befektetését, a Morello Kft. – t 2021. áprilisában értékesítette, melyből a könyv szerinti értéket meghaladó bevétele volt. Az elmúlt évben felvett – nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 2,5 milliárd Ft-os hitel felét a Társaság még az előző üzleti év végén márciusban visszafizette, másik felét pedig már az idei üzleti évben áprilisban törlesztette. Ezt követően a Társaság tulajdonosai újabb 1,5 milliárd Ft-os hitel felvételéről döntöttek, hogy a továbbra is kiszámíthatatlan piaci környezetben biztosítsák a Társaság stabil pénzügyi helyzetét. A hitel kamatköltségének valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételének egyenlege közel nulla.

Az eredményt terhelő adók összesen 78 millió Ft-tal emelkedtek. Míg tavaly a cégnek nem volt társasági adófizetési kötelezettsége a veszteséges 1. negyedév miatt, idén 55 millió Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. A fennmaradó részt a bruttó fedezet után fizetett helyi iparűzési adó és innovációs járulék emelkedése magyarázza.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 571 millió Ft, mely lényegesen meghaladja (603 millió Ft-tal) a bázist és a tervhez képest is jelentősen magasabb.

A vevők és egyéb követelések összege 300 millió Ft-tal (10,5%) nőtt, melyet teljes egészében a megnövekedett forgalom eredményez.

A szállítók és egyéb kötelezettségek összesen 1.833 millió Ft-tal (42,9%) emelkedtek. Ez részben annak köszönhető, hogy a korábban említett nagyobb összegű fizetendő osztalék 800 millió Ft-tal magasabb kötelezettséget eredményezett, másrészt a megnövekedett forgalom is hozzájárult a szállító állomány illetve az adókötelezettségek emelkedéséhez.

A mérlegsorok között a fent említetteken túl nem voltak jelentős változások.

A Társaság üzleti környezete

A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság bevételének közel 90%-a a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi kereslet alakulása. A hazai prémium szeszesital fogyasztás az elmúlt néhány évben bővült Magyarországon, melyet a pandémia a 2020-as évben jelentősen visszavetett. A 2020/21-es üzleti évet sújtó több, mint féléves gasztronómia lezárás, és az ott jelentkező fogyasztás visszaesést követően Társaságunk a lakossági fogyasztás fellendülésére számít.

A vállalkozás céljai és stratégiája

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a márkázott szeszesitalgyártás és értékesítés a prémium és minőségi termékkörben. Belföldön a Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja megtartani a piacvezető szerepet az égetett szeszesital piacon. Emellett szeretnénk erősíteni az export piacainkat.

A Társaság hivatalos belföldi forgalmazója számos márkának, mint pl. a Diageo Plc. égetett szeszesital portfoliójának. Így a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Fütyülős, Vilmos, St. Hubertus, Kalinka) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfolióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan. Ezzel a portfolióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékinnováció illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedés meghaladja a 12%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése. Fő export piacaink Olaszország, Németország és Románia.

2019 szeptemberétől a Társaság 100%-ban zöld áramot használ. Emellett folyamatosan zajlik további környezetvédelmi beruházásaink kiértékelése és kivitelezése. A már megvalósított fenntarthatósági intézkedéseink megismeréséért kérjük látogassa meg honlapunkat!

(https://zwackunicum.hu/hu/cegunk/fenntarthatosag-napjainkban/)

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai

  1.  Anyagi erőforrások
  • Termelés, termelőeszközök

A Társaság három termelő telephellyel rendelkezik. A Soroksári úton az Unicum gyárban az Unicum gyártása és hordós érlelés kezdeti fázisa történik. A Dunaharaszti gyáregységben végzik az Unicum likőr további érlelését és palackozását, valamint a többi saját termelésű termék döntő hányadának palackozását. Kecskeméten működik a gyümölcspálinka főzde és itt kerülnek palackozásra a kisszériás termékek.

A jelenlegi három telephelyes termelési struktúrát hosszú távon fenn kívánja tartani a Társaság. Az adott üzemek lédig gyártási illetve palackozási kapacitásai megfelelőek.

A Dunaharaszti gyárban jelentős palackozás korszerűsítést kezdtünk meg 2015-ben. Ennek keretében a két palackozó sor régebbi gépeit újakra cseréltük. Ez a beruházási program a 2020/21-es üzleti évben lezárult. A következő években a beruházások összege az éves értékcsökkenési leírás értékével közel azonos lesz.

  • Pénzügyi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzügyi kötelezettségeit mindig határidőre teljesíti.

A pénzügyi tranzakciókat a legnagyobb kereskedelmi bankok közül az Unicredit, az Erste és a K&H Bank bonyolította le.

2. Humán erőforrások

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma az üzleti év első negyedévében 241 fő (a tavalyi év hasonló időszakában 239 fő).

Munkavállalóink egészségén folyamatosan nagy a hangsúly, járványhelyzetben pedig különösen. Számos intézkedés együttes eredményének köszönhetően (maszkok, kesztyűk, rendszeres tesztelés, otthoni munkavégzés biztosítása, stb.) a Társaság kijelentheti, hogy sikeresen kezelte a COVID-19 járvány harmadik hullámát is. Ugyanakkor az intézkedések részleges fenntartásával továbbra is kiemelt figyelmet fordít az újabb fertőzéshullámok kialakulásának megelőzésére.

A Zwack Unicum Nyrt. rendelkezik a legnagyobb értékesítési – és marketing erőforrással a magyar égetett szeszesital piacon. Az ebből származó disztribúciós és innovációs előnyök alkotják a Társaság egyik legjelentősebb erősségét.

3. A vállalkozás főbb kockázatai

Úgy gondoljuk, hogy a járvány legnehezebb időszakán túl vagyunk. Azonban számos olyan hosszabb távú következménye lehet a pandémiának (újabb fertőzéshullámok, további időszakos lezárások; gasztrós ügyfelek elvesztése; a kiszámíthatatlanság miatt óvatosabbá váló fogyasztói magatartás; magasabb szintű munkanélküliség; a vásárlóerő relatív csökkenése; gyorsabban csökkenő populáció) melyek középtávon is csökkenthetik a belföldi égetett szeszesitalok iránti keresletet, s így a Társaság növekedési kilátásait is.

A Társaság gazdálkodását befolyásoló jelentős kockázati tényező a szabályozási környezet esetleges olyan változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra és emiatt az értékesítési volumenre is.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és likviditási kockázat. Látva a jelenlegi pénzügyi piac nagy változékonyságát és bizonytalanságait a Társaság próbálja minimalizálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi eszközöket is alkalmaz az egyes pénzügyi kockázatok kivédése érdekében.

Piaci kockázatai közül, az export és import tevékenysége, valamint az euró betétei miatt jelentkező árfolyamkockázatának csökkentésére, a fedezeti politikájának megfelelően a pénzügyi osztály folyamatosan figyelemmel kíséri a devizás kötelezettségeket és a megfelelő mennyiségű devizát tartja a bankszámláin. Továbbá, a Társaság származékos ügyleteket is köt ugyanezen kockázatok csökkentésének céljából. Ennek ellenére az átváltási árfolyam üzleti éven belüli változásának jelentős hatása lehet az átfogó jövedelemkimutatásra, valamint a saját tőkére.

A pandémia gazdasági hatásaként jelentős alap – és csomagoló anyag áremelkedés tapasztalható a piacon, mely a Társaság számára is árupiaci kockázatot jelent. Ez a kockázat elérheti a vásárolt alap – és csomagolóanyagok értékének akár a 3%-át is.

A Társaság nincs kitéve jelentős szignifikáns kamatkockázatnak, mivel BUBOR-hoz kötött kamatozású hitelei vannak, melyek könyv szerinti értéke nagyságrendileg megegyezik a piaci értékükkel.

A Társaságnak nincs jelentős hitelkockázata, a vevőkövetelésekkel kapcsolatban sem vásárlóinak sokfélesége miatt. Másrészt, a vevőkövetelések meghatározó része pénzügyi intézet által biztosított az egyedi követelés összegek 95 %-ig. A Társaság ezen túlmenően nem alkalmaz hitelminősítési módszereket, mivel hitelbiztosítási politikáját elég hatékonynak tartja a hitelkockázat kezelésére.

A Társaság pénzeszközei és lekötött betétei elsősorban forintban vannak. A partnerkockázat alacsony, mivel a Zwack Unicum Nyrt. törekszik megbízható pénzintézeteknél helyezni el a pénzeszközeit.

A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitelkeretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot a várható cash flow alapján.

Ez az időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmazza, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A beszámoló továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

További információk:

  • A Társaság Igazgatósága 2021. június 30-én – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – közgyűlési hatáskörben tartott ülést, az ott hozott határozatok még aznap közzétételre kerültek és elérhetőek a Társaság honlapján.
  • A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
  • A Társaság szervezetében nem történt változás a 2021-2022-es üzleti év első negyedévében.
  • A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.

A teljes jelentés letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva: Zwack – 2021-2022. Q1 jelentés