2024 április 14

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás Együttműködési Megállapodás megkötéséről

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
cégjegyzékszám: 01-10-140965; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a
tisztelt Befektetőket:

A NAVIGATOR Investments Nyrt. 2023 február 22-én együttműködési megállapodást írt
alá a Kuwait Investment Authority leányvállalatával, a National Technologies Enterprise
Company (NTEC) nevű társasággal a NAVIGATOR Middle East Ltd. kuvaiti bejegyzésű
vegyesvállalat megalapításáról.

A NAVIGATOR kuvaiti vegyesvállalatának célja nemzetközi befektetők azonosítása és
segítése magyarországi befektetési lehetőségek felkutatásában, továbbá innovatív
technológiákat képviselő magyar vállalatok Kuvait és az Öbölmenti Együttműködési Tanács
(Gulf Cooperation Council – GCC) tagországainak piacára történő bevezetésének segítése.
A vegyesvállalat bejegyzésének határideje: 2023. július 31.