2024 május 26

ENEFI Nyrt.- Közlemény EETEK/Announcement EETEK

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az EETEK Ltd.
felperes tájékoztatása alapján, hogy az MNB piacbefolyásolás tárgyában korábban hozott
határozatával (H-PJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban indult perben a Fővárosi Törvényszék a mai
napon hatályon kívül helyezte a MNB határozatát, helyt adva a felperes korábbi keresetének,
miszerint nem követett el piacbefolyásolást.

A döntés jogerős, de a felperes az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez.

A Társaság tájékoztatja továbbá Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB bennfentes kereskedelem
tárgyában hozott határozatával (H-PJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban korábban marasztalással
lezárult perben további jogorvoslatok kerültek kezdeményezésre a Kúria és az
Alkotmánybíróság előtt.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Company”) informs its Dear Investors, based on the information
provided by the plaintiff EETEK Ltd., that in the lawsuit initiated in connection with the
MNB’s decision (H-PJ-III-B-3/2017.) regarding market influence, the Metropolitan Court
today annulled the decision of the MNB, upholding the plaintiff’s previous claim that he did
not commit market influence.

The decision is final, but the plaintiff has not yet received the written decision.

The Company also informs its Dear Investors that in connection with the MNB’s decision on
insider trading (H-PJ-III-B-3/2017.), additional legal remedies were initiated before the Kúria
and the Constitutional Court in a previously closed lawsuit.