2024 május 30

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás a Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium felújításáról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „ÉPDUFERR Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Maarif
Hungary Property Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 51. 1. em.
1-2., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-399120) mint
megrendelő és a Társaság mint vállalkozó 2023. június 2. napján vállalkozási szerződést kötött.


A vállalkozási szerződés tárgya a Megrendelő kizárólagos tulajdonában álló, 1078 Budapest, Hernád
utca 52. szám alatt található Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Gimnázium teljeskörű felújítása tárgyú projekt generálkivitelezési munkáinak elvégzése. A
vállalkozói teljesítés véghatárideje a szerződés létrejöttét követő 488. nap, a nettó vállalkozási díj
mintegy 2,17 milliárd Ft.