2024 június 21

DM-KER – Tájékoztatás cégbírósági változásbejegyzésről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. március 16-án megkezdett és felfüggesztést követően 2022. március 28-án folytatott rendes közgyűlés cégjegyzéket érintő, a hatályos Alapszabály keltére, igazgatósági tag és könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó határozatainak megfelelő változásokat a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2022. május 3. napján kelt, Cg. 13-10-041955/94. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte.

Fentiek alapján a Társaság vezető állású személyeit és a Társaság működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottait bemutató táblázat a következő:

Horváth Zsolt, az Igazgatóság 2022. március 28-i folytatólagos közgyűlésen megválasztott tagja DM-KER Nyrt. törzsrészvényekkel nem rendelkezik.