2024 július 25

Zwack – Közgyűlési határozatok

1/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rend.”) 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. június 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlése tárgyában 2021. május 26. napján közzétett közgyűlési meghívóban megjelölt napirenddel azonos tartalommal fogadja el.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

2/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyta azt, hogy a jegyzőkönyv elkészítéséhez az ülésen elhangzottakról hangfelvétel és a video-konferenciát lehetővé tevő szoftver által készített hang- és képfelvétel készüljön. A felvételre nem szószerinti jegyzőkönyv készítése érdekében kerül sor.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

3/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a mai ülés levezetésében való közreműködésre dr. Szecskay András ügyvédet, a Társaság jogi tanácsadóját, jegyzőkönyvvezetővé dr. Stampfer Barbarát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Frank Odzuck igazgatósági tagot és Bozidar Bozic igazgatósági tagot megválasztotta.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

Az igazgatóság beszámolója a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása.

4/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

5/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a KPMG Hungária Kft., mint a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodására és a vonatkozó Éves Beszámolójára vonatkozó jelentését.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

6/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Felügyelő Bizottságának a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásával kapcsolatos jelentését, mely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

7/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat

Az Igazgatóság – a Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – a Társaság 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évével kapcsolatos – Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazatok számaSzavazati arányIgenNemTartózkodás
7100%700

A Zwack Unicum Nyrt. 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámolójának jóváhagyása.

A közgyűlési határozatokról szóló teljes dokumentum letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva:

Zwack – Közgyűlési határozatok