2024 május 26

Állampapír – Fix 7%, ömlenek a milliárdok, negyedévente kamat, rákattant a lakosság?

A magyar lakosság az utóbbi években rákényszerült, hogy átcsopotosítsa megtakariásait. Egyideje népszerűek az állampapírok, amelyek a magyar a magyar állam által kibocsátott értékpapírok, az állampolgárok számára kínálnak befektetési lehetőségeket. Biztonságos befektetésnek számítanak, mivel az állam által garantáltak.

Öt év után újfajta állampapír került forgalomba: ez a Fix Magyar Állampapír. A Fix Máp 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, fix kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint.  A Fix Máp negyedéves kamatfizetésű, a háromhavonta kifizetésre kerülő kamat jóváírásra kerül a befektetők számláján. A FixMáp által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. 

Kamatadómentes befektetés

A Fix Magyar Állampapír esetében a forgalmazókra vonatkozó értékesítési korlát van érvényben, melynek mértéke az adott sorozathoz tartozó ismertetőben és nyilvános ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra. Belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Fix Magyar Állampapír aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A FixMáp Állampapír névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) értékesítik.

Visszavásárlás

A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Fix Magyar Állampapír sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

 Az aktuális kamatlábakról és részletekről a Magyar Állampapír hivatalos weboldalán érdemes tájékozódni.