2024 május 26

Mély szakadékba esett a magyar ipar

2024 márciusában az ipari termelés volumene 10,4, munkanaphatástól megtisztítva 2,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban hárommal kevesebb munkanap volt, mint 2023 márciusában. A feldolgozóipari alágak mindegyikében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a gép, gépi berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2024. februárinál 3,0%-kal kisebb volt.

2024. márciusban:

 •  Az ipari termelés volumene 10,4%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt márciusi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)
 •  A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás márciusban          az előző hónaphoz képest 3,0%-kal mérséklődött.
 •  Az ipari export volumene 12,2%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 13,5, a 14%-os súlyú villamos berendezésgyártásáé 19,4%-kal esett vissza.
 •  Az ipar belföldi értékesítése 7,7, a feldolgozóiparé 8,5%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
 •  Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 11,3, az energiaiparé(villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,6%-kal csökkent, míg a csekély súlyú bányászat kibocsátása1,1%-kal nőtt.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

IdőszakTermelésÉrtékesítésAz export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesenbelföldiexport
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2022106,2106,2100,2108,871,5
202395,797,291,999,472,6
2024január95,394,998,593,773,8
február102,1100,8100,8100,874,4
március88,787,991,586,672,9
2024. évkezdettől95,194,296,693,473,7
 •  A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás volumene 11,5%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 9,4, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 12,6%-     kal csökkent.
 •  A 11%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 17,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 17,5, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé 21%-kal visszaesett.
 •  A feldolgozóipari termelés 9,4%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 13,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 32%-kal visszaesett, ugyanakkor az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 2,3%-kal emelkedett.
 •  A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 3,9%-kal kisebb volt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, mind a hazai, mind a külpiaci eladások csökkenése miatt. A legnagyobb (23%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 3,7%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest. További kilenc alágazatban 0,3 és 15,7% közötti mértékben csökkent a termelés, a legerőteljesebben a csekély súlyú dohánytermék gyártásában, a legkevésbé a pékáru, tésztafélék gyártásában. Mindössze egy alágazatban nőtt a kibocsátás: a malomipari termék, keményítő gyártásában, 25%-kal.
 •  Az előző havi növekedéssel szemben a gyógyszergyártás kibocsátása márciusban 11,0%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához képest, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.
 •  A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,1, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 13,4%-kal kisebb lett az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
 •  Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 18,6%-kal a gép, gépi berendezés gyártása maradt el az egy évvel korábbitól, a csökkenésben a magas bázis hatása is szerepet játszott.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2024. március (%)

AlágA termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0Az alág részesedése
a feldolgozóiparon belül,
folyó áron
kódjamegnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása96,112,1
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása91,97,9
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása86,67,3
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása87,09,4
CJVillamos berendezés gyártása83,010,8
CLJárműgyártás88,526,9
 •  Magyarország minden régiójában csökkent az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest: a legnagyobb mértékben, 16,2%-kal Nyugat-Dunántúlon, a legkevésbé, 3,0%-kal Dél-Alföldön.
 •  A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 14,0%-kal kisebb volt a 2023. márciusinál. Az új belföldi rendelések 4,9, az új exportrendelések 15,4%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány március végén 21%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2024. január–márciusban az előző év azonos időszakához képest:

 •  Az ipari termelés 4,1%-kal mérséklődött. Az összes értékesítés 61%-át adó külpiaci eladások volumene 5,9, a 39%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,1%-kal csökkent.
 •  A feldolgozóipar tizenhárom alága közül tizenegyben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 14,1%-kal a gép, gépi berendezésgyártásában. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 5,3%-kal csökkent. Csupán két alágban nőtt a volumen: azélelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában 4,1, a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban 0,8%-kal.

Következő megjelenés: Ipar (második becslés), 2024. április – közzététel: 2024. június 13.