2024 július 16

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás az Intercisa Múzeum fejlesztésére vonatkozó eredményes ajánlatról

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413;
a továbbiakban „ÉPDUFERR Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság
eredményes ajánlatot tett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számára az Intercisa
Múzeum vállalkozási szerződés keretében történő fejlesztésének kivitelezésére. A vállalkozási
szerződés alapján az ÉPDUFERR Nyrt. által elnyert megrendelés teljesítésének tervezett véghatárideje
a munkaterület átadástól számított 240 naptári nap, a teljes nettó vállalkozási díj mintegy 231 millió Ft.


A projekt célja az Intercisa Múzeum korszerűsítése és turisztikai célú hasznosítása. A fejlesztés
hozzájárul a térség gazdaságának diverzifikációjához a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás
növelése érdekében, emellett lehetővé teszi a jelenlegi „Dunaújváros = Ipari város” kép felülírását,
kulturális és turisztikai átkódolását. Az Intercisa Múzeum 1970 óta a Dunaújváros, Városháza tér 4.
szám alatt működik, Magyarország legnagyobb római-kori gyűjteményét őrzi. Az épület a Városháza
tér meghatározó eleme, helyi védettséget élvez.