2024 április 22

NAVIGATOR Nyrt.- Tájékoztatás részvénystruktúráról

A NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Madách
Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140965;
a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság részvényfelosztásra
vonatkozó 16/2023 (III.27.) számú közgyűlési határozata alapján a korábbi 357.605 darab, egyenként 1000
Ft névértékű törzsrészvény 35.760.500 darab, egyenként 10 Ft névértékű törzsrészvénnyé történő
átalakítása 2023. július 4. napján lezárult, melyre tekintettel a törzsrészvények ISIN azonosítója, a saját
részvények száma és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma az alábbiak szerint
változott.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték
„A” sorozat (NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény) ISIN: HU0000207733
1035.760.500357.605.000
Alaptőke összesen35.760.500357.605.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati jog
„A” sorozat (NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000207733
35.760.500696.70035.760.500135.760.500
Összesen35.760.500696.70035.760.500135.760.500