2024 május 23

NAVIGATOR Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

NAVIGATOR Investments Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest,
Madách Imre út 13-14.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-
10-140965; a továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a Társaság
részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a 2023. június 30-i*
állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték
(Ft/db)
DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény) ISIN: HU0000198221
1000357.605357.605.000
Alaptőke összesen357.605357.605.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

RészvénysorozatKibocsátott
darabszám
Saját
részvény
száma
Szavazati
jogra
jogosító
részvények
Szavazati
jog
(részvény/
db)
Összes
szavazati
jog
„A” sorozat (NAVIGATOR
INVESTMENTS Nyrt.
törzsrészvény)
ISIN: HU0000198221
357.6056.967357.6051357.605
Összesen357.6056.967357.6051357.605

*A Társaság közgyűlése 16/2023 (III.27.) számú közgyűlési határozatával a Társaság által kibocsátott
törzsrészvények 1:100 arányban történő felosztásáról döntött. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 357.605 darab, egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészvény helyébe lépő 35.760.500 darab, egyenként 10 Ft névértékű törzsrészvényt a cégjegyzékbe bejegyezte, a törzsrészvények KELER Zrt. általi átalakítására – a 2023. június 20-án közzétettek szerint – 2023. július 4-én kerül sor.