2024 július 21

Közzétette féléves jelentését a Zwack

„A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2021-2022-es üzleti évének I. féléves tevékenységéről.

Az adatok nem auditáltak.

  1. A féléves vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 14.152 millió Ft volt, mely 32,0%-kal (3.428 millió Ft-tal) haladja meg az előző üzleti év hasonló időszakának árbevételét. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 7.965 millió Ft, amely 39,2%-kal (2.241 millió Ft-tal) magasabb a bázis időszakinál.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.941 millió Ft-tal (38,7%) magasabb, mint az előző üzleti évben. A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 1.466 millió Ft-tal (37,8%-kal) nőtt (3.875 millió Ft-ról 5.341 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 48,3%-kal, míg a minőségi termékeké 13,1%-kal emelkedett. A prémium szegmens kiemelkedő teljesítményében jelentős szerepet játszott az Unicum márka család új ízvariánsának, az Unicum Baristának a várakozásainkat felülmúlóan sikeres piaci bevezetése a kiskereskedelembe.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele közel 42%-kal magasabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 40,5%-kal, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 51,6%-kal emelkedett.

Az elmúlt üzleti év 1. félévében a belföldi értékesítés nettó árbevétele a COVID-19 járvány miatt elrendelt kormányzati intézkedések következtében közel 11,5%-kal csökkent. A csökkenést többnyire a Társaság forgalmának mintegy felét kitevő gasztronómiai forgalom visszaesése okozta. 2021 tavaszától a korlátozó intézkedések feloldását követően a gasztronómia forgalma rövid időn belül visszatért a korábbi megszokott szintre. Mindemelett a kiskereskedelmi értékesítés továbbra is a várakozásokat meghaladó szinten nő, melynek köszönhetően a Társaság az első negyedév kimagasló teljesítményét követően az üzleti év második negyedéve során is jelentős (27%-os) forgalom emelkedést ért el a belföldi értékesítésben.

Az április-szeptemberi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 11,7%-kal, míg értékben 17,8%-kal növekedett. Ugyanebben az időszakban a Zwack értékesítése közel 39%-kal emelkedett, mely az Unicum Barista sikeres kiskereskedelmi bevezetése és a gasztronómia felélénkülésének együttes hatása.

Az export árbevétel 1.016 millió Ft, mely 42%-os (300 millió Ft) emelkedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az olasz értékesítés a második negyedévben több mint dupláját teljesítette a bázisnak, és az első féléves export árbevétel emelkedés közel felét adja. Mindemelett Romániában az Unicum továbbra is kiemelkedően teljesít, és a duty free értékesítés is tovább erősödött a második negyedévben.

Az anyagjellegű ráfordítások 616 millió Ft-tal emelkedtek (28,4%), mely kisebb a nettó árbevétel 39,2%-os emelkedésénél, így a bruttó fedezeti hányad 2,9 százalékponttal emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest (62,2% helyett 65,1%). A fajlagos anyagköltség csökkenés mögött egyrészt a termékösszetétel kedvező változása (jobban nőtt a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké), másrészt a forint erősödése áll.

A személyi jellegű ráfordítások 150 millió Ft-tal (11,2%-kal) emelkedtek. Az üzleti év elején a Társaság átlagosan 4 %-os bérfejlesztést hajtott végre. A 2021. június 30-i közgyűlés a tavalyi 300 Ft-os részvényenkénti osztalékkal szemben idén 700 Ft-os részvényenkénti osztalék kifizetéséről határozott. Az IFRS szerint a likvidációs elsőbbségi részvényekre fizetett osztalék személyi jellegű ráfordítás, így a magasabb osztalék 14 millió Ft-tal emelte a személyi jellegű ráfordítások összegét. Továbbá a megnőtt kereskedelmi igények kielégítésére a gyárak intenzívebben termeltek, így az ebből eredő bérpótlékok kifizetése is jelentősen hozzájárult a költségek emelkedéséhez. A fentieken túl az egyéb személyi jellegű költségekben (pl. tréningek, konferencia, hűségjutalom stb.) további 43 MFt többlet költség keletkezett.

Az értékcsökkenési leírás 43 millió Ft-tal (18,5%) emelkedett. Ezen belül az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenési leírása 27 millió Ft-tal növekedett (11,6%), melynek jelentős részét az év elején a Dunaharaszti gyáregységben beüzemelésre került csomagoló és palettázó gép értékcsökkenési leírása teszi ki. Tovább emelte a költségeket, hogy a raklapokat már kisértékű tárgyi eszközként kezeli a Társaság, s így ezekre azonnali értékcsökkenési leírást számol el, a bázis időszakban alkalmazott 3 éves leírással szemben.

Az egyéb működési ráfordítások 641 millió Ft-tal (48,2%-kal) haladják meg a bázis időszaki adatokat. A költségemelkedés számottevő része a marketing költségek jelentős növekedésének következménye. Egyrészt a tavalyi évvel szemben, az idei évben a belföldi marketing események nagy részét a pandémia harmadik hullámát követően a nyár során már meg tudtuk valósítani, másrészt az export marketing költségek is jelentősen emelkedtek (213 millió Ft), mivel Olaszországban a tavaly őszre tervezett média kampány a foci EB idejére lett halasztva. Emellett a karbantartási költségekben és a nagyobb volumen miatt a fuvarköltségekben figyelhető meg többletköltés a bázishoz képest.

Az egyéb működési bevételek 118 millió Ft-tal (67%-kal) emelkedtek. Jelentősen nőtt a marketing költségtérítésből származó bevétel (a forgalmazott márkák tulajdonosai emelték marketing ráfordításaikat az előző év hasonló időszakához képest), ugyanakkor a tavalyi évhez képest csökkent az elszámolt árfolyamnyereség összege.

A működési eredmény így 1.739 millió Ft lett, mely jelentősen (909 millió Ft-tal) meghaladja az előző évit.

A tény időszakban 45 millió Ft nettó pénzügyi bevétel merült fel. A Társaság 2021 áprilisában értékesítette a társult vállalkozásban lévő befektetését, a Morello Kft-t, melyből a könyv szerinti értéket meghaladó bevétele volt. Az elmúlt évben felvett – nagyobb pénzügyi biztonságot nyújtó – 2,5 milliárd Ft-os hitel felét a Társaság még az előző üzleti év végén, 2021 márciusában visszafizette, másik felét pedig már az idei üzleti évben, áprilisban törlesztette. Ezt követően a Társaság tulajdonosai újabb 1,5 milliárd Ft-os hitel felvételéről döntöttek, hogy a továbbra is kiszámíthatatlan piaci környezetben biztosítsák a Társaság stabil pénzügyi helyzetét. A hitel kamatköltségének valamint a lekötött pénzállományok kamatbevételének egyenlege közel nulla.

Az eredményt terhelő adók összesen 133 millió Ft-tal emelkedtek. Ennek az üzleti évnek az első félévében a cégnek 87 millió Ft-tal magasabb társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett, mint a bázis időszakban. A fennmaradó részt a bruttó fedezet után fizetett helyi iparűzési adó és innovációs járulék emelkedése magyarázza.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 1.483 millió Ft, mely több mint duplája a bázisnak és a tervhez képest is jelentősen magasabb. A társaság az erős első negyedévet követően szintén kiemelkedő második negyedévet zárt. Ez a növekedési ütem az év hátralévő részében az egyre erősödő bázissal összevetésben mindenképpen csökken, így a társaság a második félévben enyhe forgalom növekménnyel kalkulál.

A vevők és egyéb követelések összege 775 millió Ft-tal (27,1%) nőtt, melyet teljes egészében a megnövekedett forgalom eredményez.

A mérlegsorok között a fent említetteken túl nem voltak jelentős változások.”

A teljes jelentés elérhető az alábbi hivatkozásra kattintva:

Zwack – 2021-2022-es üzleti év I. féléves eredmény