2024 május 21

ÉPDUFERR Nyrt.- Tájékoztatás a GeoAkku Kft. tevékenységének előkészítéséről

Az ÉPDUFERR Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély út
14.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001413; a
továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2023. június 27-én közzétettek
szerint létrehozott GeoAkku Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély
László utca 14., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-
09-034874; a továbbiakban „GeoAkku Kft.”) az energiatárolás alternatív lehetőségeire vonatkozó
találmány hasznosítására 2023. augusztus 29-én a találmány jogosultjaival Felhasználási szerződést
kötött.

A Felhasználási szerződés rendelkezései szerint a GeoAkku Kft. díjfizetés ellenében Magyarország
területén határozatlan időtartamra jogosult a találmány kizárólagos felhasználására, a szerződés a
hatályba lépését követő egy éven beül nem mondható fel. A Felhasználási szerződés alapján a GeoAkku
Kft. rendelkezik azokkal a jogosultágokkal, amelyek a tevékenysége előkészítése során létrejött
jogviszonyok keretében az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársasággal létesített
Stratégiai Együttműködési Keretmegállapodás teljesítéséhez szükségesek. A Stratégiai Együttműködési
Keretmegállapodással a felek az együttműködés lehetőségeit azonosították, amely nem jelent a
megvalósítással kapcsolatos kötelezettségvállalást. Az együttműködés részletes szabályait a felek
Egyedi megállapodásokban tervezik meghatározni.

A szükséges feltételek rendelkezésre állását követően a GeoAkku Kft. megkezdi a találmány ipari
megvalósíthatóságának vizsgálatát.