2024 február 28

DM-KER – Tájékoztatás igazgatósági tag megbízatása megszűnéséről

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Bátor Ferencné, az Igazgatóság tagja elhunyt.

Emlékét a Társaság kegyelettel megőrzi.

A Társaság az igazgatósági tagság megszűnésére tekintettel a közeljövőben rendkívüli közgyűlést hív össze, és a közgyűlésig is mindent megtesz elhunyt igazgatósági tagja munkájának átmeneti pótlása iránt.