2024 május 21

Elfogadta az osztalékfizetési javaslatot a Magyar Telekom közgyűlése

A Magyar Telekom kedden tartott éves közgyűlése elfogadta az igazgatóság osztalékfizetési javaslatát, amely alapján a 2023-as év után a részvényeseknek 41 561 217 360 forint osztalékot fizet a társaság; a kifizetés első napja május 8. – közölte a társaság az MTI-vel.

A korábban közölt osztalékfizetési javaslat szerint az egy részvényre jutó osztalék 44,7 forint. A közgyűlés döntése alapján az egyedi éves beszámoló szerinti 74,438 milliárd forint adózott eredményből fizetik az osztalékot, a fennmaradó több mint 32 milliárd forintot eredménytartalékba helyezik. A társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja április 26., a társaság igazgatósága április 19-én részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a cég és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közgyűlés elfogadta a társaság 2023. évi konszolidált és egyedi beszámolóját, valamint az üzleti tevékenységről, üzletpolitikáról, ügyvezetésről és vagyoni helyzetéről szóló igazgatósági beszámolót.

A konszolidált éves beszámoló alapján a Magyar Telekom 1493,8 milliárd forint mérlegfőösszeggel és 84,404 milliárd forint adózott eredménnyel zárt tavaly.

A közgyűlés arról is döntött, hogy a társaság alaptőkéjét tőkekivonás céljából 3,294 milliárd forinttal 93,862 milliárd forintra szállítja le. Ennek végrehajtására a 971 558 867 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényei számát 32 941 370 részvénnyel csökkenti a társaság a saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a vállalat részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk arányosan nő. A részvényeseknek a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

A Magyar Telekom részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek. A papírok utolsó, hétfői záró árfolyama 920 forint volt, egy éven belül 402 és 940 forint között változott.