2024 április 14

ENEFI Nyrt.- Tájékoztatás bírósági eljárással kapcsolatban/ Information about court proceedings

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNB
piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában korábban hozott határozatával (HPJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban indult perben a Fővárosi Törvényszék döntése ellen érintettek
által benyújtott felülvizsgálati kérelem tárgyában a Kúria ma tárgyalást tartott.


A Kúria ismételten (immár harmadszorra) hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék
ítéletét, új eljárás lefolytatására utasítva a bíróságot.


Az érintettek álláspontja szerint a Fővárosi Törvényszéknek a fentiek alapján, a hét éve
folyamatban lévő perben, immár egyértelműnek kell lennie, hogy az ügyben érdemi határozatot
kell hoznia a hatóság új eljárásra történő utasítása helyett.


Tekintettel a Fővárosi Törvényszék legutóbbi döntésére (mely a határozatot alkalmatlannak
találta a marasztalás alátámasztására, ezért új eljárás lefolytatására utasította a hatóságot), az
érintettek bíznak az ügy rájuk nézve kedvező és gyors lezárásában a megismételt bírósági
eljárásban.

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. (“Company”) hereby informs its Honourable Investors that in the
lawsuit against the previous decision (H-PJ-III-B-3/2017.) of MNB in the subject of influencing
the market and insider trading, the Curia held hearings today in the subject of the
application for revision against the decision of the Metropolitan Court of Justice filed by the
parties involved.

The Curia repeatedly (for the third time now) annulled the decision of the Metropolitan
Court of Justice also instructing the Court to conduct new proceedings.

According to the viewpoint of the parties involved, based on the foregoing, it should be clear for
the Metropolitan Court of Justice that it shall make a proper, meaningful decision in the case
instead of instructing the authority to conduct new proceedings in the lawsuit continued for
seven years now.

Taking the latest decision of the Metropolitan Court of Justice into account (which qualified the
decision unsuitable to support the condemnation, and therefore instructed the authority to
conduct new proceedings), the parties involved trust that the case shall be closed quickly in
favour of them in the repeated court proceedings.