2024 május 29
enefi

ENEFI Nyrt- Közlemény MAHART/Announcement MAHART

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) korábban több alkalommal tájékoztatta a tisztelt Befektetőit, hogy a MAHART projekttel kapcsolatosan peresítés alatt álló jogvitában áll a megrendelővel, egyebek mellett abból kifolyólag, hogy a megrendelő nem teljesíti a leszállított eszközök ellenértékét az ENEFI részére. A Társaság bízott a jogvita békés rendezésében, azonban a megrendelő érdekében eljáró, annak cégcsoportjába tartozó, […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény EETEK/Announcement EETEK

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az EETEK Ltd.felperes tájékoztatása alapján, hogy az MNB piacbefolyásolás tárgyában korábban hozotthatározatával (H-PJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban indult perben a Fővárosi Törvényszék a mainapon hatályon kívül helyezte a MNB határozatát, helyt adva a felperes korábbi keresetének,miszerint nem követett el piacbefolyásolást. A döntés jogerős, de a felperes az írásbeli határozatot még […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 04. 30.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési határozatok, jelentések/ GM resolutions, reports

Az Enefi Nyrt. dokumentumai az alábbi oldalakon érhetők el: Közgyűlési határozatok FT ajánlások Javadalmazási jelentés Aláírt Enefi solo jelentés Aláírt Enefi cons jelentés You can find the documents of Enefi Plc. on the links below: GM resolutions Corporate Governance Recommendations Remuneration report Enefi IFRS report

enefi

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési előterjesztések

Az Enefi Nyrt. dokumentumai az alábbi linken érhetők el: Konszolidált Független Könyvvizsgálói Jelentés Egyedi Független Könyvvizsgálói Jelentés

enefi

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési előterjesztések

Az ENEFI Nyrt. közgyűléssel kapcsolatos dokumentumai az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési előterjesztések

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 03. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési hirdetmény/ Notice of the general meeting

Az ENEFI Nyrt. közgyűlési hirdetménye az alábbi linken érhető el: Közgyűlési hirdetmény The Notice of the general meeting of ENEFI Plc. is available at the link below: Notice of the general meeting

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 03. 05.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény/Announcement

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”), továbbá az EETEK Ltd. tájékoztatják Tisztelt Befektetőit azalábbiakról: Az értékpapír számlavezető (ERSTE Befektetési Zrt.) mai napon megküldött visszaigazolása alapján akorábbi közleményben* foglalt tranzakció 2024. 03. 04. napján teljesült („Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt.megvásárolt (korábbi tranzakciók zárását követően) az EETEK Ltd-től 1.723.143 darab H részvényt,részvényenként 177,- Ft vételáron…”). *https://bet.hu/newkibdata/129021671/K%C3%B6zlem%C3%A9ny%20RV%20tranzakci%C3%B3k%2020240226.pdf ENEFI Asset Management […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény RV tranzakciók/Announcement RV transactions

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”), továbbá az EETEK Ltd., Soós Csaba és Virág Ferencigazgatósági tagok tájékoztatják Tisztelt Befektetőit az alábbiakról: Az értékpapír számlavezető (ERSTE Befektetési Zrt.) mai napon megküldött visszaigazolása alapján akorábbi közleményben* foglalt tranzakciók 2024. 03. 01. napján teljesültek egy kivételével („Az ENEFIVagyonkezelő Nyrt. megvásárolt (korábbi tranzakciók zárását követően) az EETEK Ltd-től 1.723.143 darab […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 02. 29.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény RV tranzakciók/Announcement RV transactions

Az Enefi közleménye az alábbi linken érhető el: RV tranzakciók Enefi’s announcement is available at the link below: RV transactions

enefi

ENEFI Nyrt.- EETEK-RV közlemény/Annoncement EETEK-RV

Az Enefi Nyrt. közleménye az alábbi linken érhető el: EETEK-RV Enefi’s annoncement can be found at the link below: EETEK-RV

enefi

ENEFI Nyrt.- WhiteIT alaptőke emelés/WhiteIT share capital increase

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról: A WhiteIT Fintech Zrt. közgyűlése a mai napon döntött az alaptőkéjének megemeléséről,kijelölve a Társaságot az abban történő részvételre. A tőkeemeléssel összefüggésben a Társaság 272.000.010,- Ft vagyoni hozzájárulásszolgáltatására és 7.157.895 db WhiteIT Fintech Zrt. által kibocsátott, A sorozatú, 1,- Ftnévértékű, részvényenként 38,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált, […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Rendkívüli közlemény/Extraordinary announcement

Az Enefi Nyrt. rendkívüli közleménye az alábbi linken érhető el: Rendkívüli közlemény Enefi’s extraordinary announcement is available at the link below: Extraordinary announcement

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: Előzmény: Marosvásárhely Önkormányzata korábban a bíróságon kifogással élt a kártérítési perben megállapítottösszegek végrehajtásával szemben. A bíróság részben helyt adva a Város kifogásának: ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the followingbased on the notification of the Romanian […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2024. 01. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Rendkívüli tájékoztatás/Extraordinary announcement

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az MNBpiacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyában korábban hozott határozatával (HPJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban indult perben a Kúria a mai napon részben jogerősen helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék keresetet elutasító döntését a bennfentes kereskedelemkörében, részben pedig ismételten hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék döntéséta piacbefolyásolás körében, új eljárás lefolytatására utasítva […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Rendkívüli tájékoztatás Telekom részvényekről/Extraordinary Announcement on Telekom shares

Társaság tájékoztatja tisztelt Befektetőit arról, hogy a korábban meghirdetett stratégiájamentén tavalyi évben vásárolt részvény pozícióin jelentős, nem realizált árfolyamnyereségekeletkezett a 2023. december 29.-i tőzsdei záróárfolyammal számolva. A 2023. év második felében a Társaság összesen 1.700.000 darab Magyar Telekom Nyrt.részvényt vásárolt körülbelül 555 forintos átlagárfolyamon. Az így kalkulált pozitív nemrealizált (a felvett pozíción körülbelül 216 millió […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 12. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Síaréna közlemény/ Announcement Síaréna

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról: 2. A Kúria az EETEK – MNB per kapcsán arról adott tájékoztatást, hogy 2024. 01. 25. napjára tárgyalást tűzött a felperesek felülvizsgálati kérelmének elbírálásra tárgyában. Előzmény: Felperes Alperes Pertárgy EETEK LTD Magyar Nemzeti Bank Közigazgatási határozat felülvzsigálata ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Síaréna közlemény/Announcement Síaréna

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:A Társaság döntött a Síaréna Kft. törzstőkéjének megemeléséről. A Társaság a Síaréna Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követeléséből 650.000.000,- Ft-ot apportált, melyből5.000.000,- Ft törzstőkébe, 645.000.000,- Ft tőketartalékba került.A tőkeemelés eredményeképpen a Síaréna Kft. tőkeszerkezete helyreáll, míg a tagi kölcsönkövetelés jelentős mértékben csökken.A Társág a fentiekkel kapcsolatosan […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 11. 30.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt. Tájékoztatás a romániai operáció kapcsán/Notification of the Romanian operation

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: A romániai Pénzügy, a Társaság által korábban megnyert per eredményeképpen,visszafizetett a Társaság részére cca 760.000 RON áfa összeget, mely áfa összegvisszafizetését korábban jogosulatlanul tagadott meg egy 2014-es ügyletet követően. A közel 10 éve tartó jogvita jól példázza a romániai igazságszolgáltatás anomáliáit, […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 10. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Tájékoztató a romániai operáció alapján/Notification of the Romanian operation

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján az alábbi peres eljárással kapcsolatosan: Felperes Alperes Pertárgy Szilágy megyei PénzügyBeavatkozó:ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. Zilahi Önkormányzat -623 m2terület közérdekű kisajátítási árkifogásolása Az ügyben a bíróság részben jóváhagyta a Város fellebbezését, aminek következtében azalapfokon társaság javára megítélt 66.518 lej kisajátítási árat lecsökkentette 29.464 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 09. 30.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- 2023. első féléves jelentés/First half-year report

Az Enefi Nyrt. első féléves jelentése az alábbi oldalon érhető el: Féléves jelentés First half-year report

enefi

ENEFI Nyrt.- Rendkívüli tájékoztató/EXTRAORDINARY ANNOUNCEMENT

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a felperesektájékoztatása alapján, hogy az MNB piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem tárgyábankorábban hozott határozatával (H-PJ-III-B-3/2017.) kapcsolatban indult perben a FővárosiTörvényszék elutasította a felperesek kereseti kérelmét. A döntés jogerős, de a felperesek az írásbeli határozatot még nem kapták […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 08. 31.). Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 166.061.090,- A részvényekhez kapcsolódó […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 07. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 05. 31.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: A Legfelsőbb bíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtott semmisségikérelem tárgyalásának más táblabíróságra való áthelyezését. Ennek következtében, aMarosvásárhelyi Táblabíróság korábbi döntése, melyben elutasította a koncessziósszerződésszegésért megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokravonatkozó semmisségi kérelmünket, nem semmisíthető meg. ENEFI Asset Management Plc. […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: A Legfelsőbb bíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtott perújrafelvételikérelem tárgyalásának más táblabíróságra való áthelyezését. Ennek következtében, aMarosvásárhelyi Táblabíróság korábbi döntése, melyben elutasította a koncessziósszerződésszegés miatt megítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokravonatkozó perújrafelvételi kérelmünket, nem semmisíthető meg. ENEFI Asset Management […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alapszabály

A Társaság alapszabálya az alábbi linken érhető el: Alapszabály

enefi

ENEFI Nyrt.- Székhelyváltozással kapcsolatos információ

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról: A székhelyváltozással kapcsolatos cégbírósági eljárás lezáródott. A Társaság székhelye: 1031 Budapest, Nánási út 5-7. E épület 3. emelet 4. ENEFI Asset Management Plc. (the “Company”) informs its dear Investors as below: The company court proceedings related to the change of registered office have beenconcluded. The […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Gyergyói megállapodás

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: Előzmény Mai napon Gyergyószentmiklós Önkormányzata kötelezettséget vállalt közjegyző előtt akorábban őt marasztaló bírósági döntés alapján az alábbi (koncessziós díj és járulékai)összegek megfizetésére 2024.03.01. napjáig négy részletben. ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the followingbased on the […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közlemény Mures/Announcement Mures

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit aromániai operáció értesítése alapján: A Marosvásárhelyi Táblabíróság elutasította az E-Star Mures Energy által benyújtottperújrafelvételi kérelmet, melyben a Mures követelte a koncessziós szerződésszegés miattmegítélt kártérítési összegekre számolt késedelmi kamatokat. A döntés jogerős, de még nincs indokolva. A bíróság annak ellenére döntött így, hogy a Mures korábban […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma/Number of voting rights

ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) Az bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptőke nagyságát (2023. 04. 30.). A Társaság alaptőkéjének összetétele: Részvénysorozat (BÉT) ISIN Névérték (Ft/db) Kibocsátottdarabszám Össznévérték(Ft) TÖRZSRÉSZVÉNYÁtalakíthatóosztalékelsőbbségi részvény HU0000089198HU0000173737 1010 11.150.0005.456.109 111.500.000,-54.561.090,- Alaptőke nagysága – – 16.606.109 […]

enefi

ENEFI Nyrt.- Közgyűlési határozatok

A közgyűléssel kapcsolatos határozatok az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési határozatok