2024 május 27

ENEFI Nyrt.- Tájékoztatás a romániai operáció értesítése alapján

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a
romániai operáció értesítése alapján:
(Előzmény: Marosvásárhely Önkormányzata korábban a bíróságon kifogással élt a
kártérítési perben megállapított összegek végrehajtásával szemben.)

A bíróság részben helyt adva a Város kifogásának:

 • Elutasította a végrehajtás város által kért felfüggesztését;
 • Eltörölte a végrehajtást a 3.334.712,09 lej összegű, végrehajtó által kiszámolt
  inflációs rátára vonatkozóan;
 • Elrendelte az összes érvényben maradt végrehajtási okirat kijavítását akként, hogy
  a város kártérítési perben hozott jogerős döntés következtében fennmaradó
  tartozásának összege 1.608.681.78 lej, és nem 2.656,318 lej; (vélhetően a város
  időközben történő teljesítésre tekintettel),
 • Eltörölte a végrehajtást jóváhagyó bírósági határozat azon részeit, mely a
  3.334.712,09 lej inflációs ráta jóváhagyására és az 1.608.681.78 lej tartozást
  meghaladó összegek végrehajtására vonatkozik;
 • Elutasította egyéb vonatkozásban a kifogást, mint megalapozatlan;
 • Kötelezte az alperest perköltség (cca 21 ezer lej) kifizetésére.

A döntés nem jogerős és nem indokolt, az indoklás kézhezvételét követően a társaság
jogorvoslattal fog élni.

ENEFI Asset Management Plc. (The “Company”) informs its Dear Investors about the following
based on the notification of the Romanian operation:


(Antecedents: The Municipality of Târgu Mures had previously filed a complaint at the
court against the collection of the amounts judged in the lawsuit for the compensation of
damages.

Partly approving the objection of the Municipality, the court:

 • Rejected the suspension of collection requested by the Municipality;
 • Cancelled collection of the inflation rate amounting to RON 3,334,712.09
  calculated by the bailiff;
 • Ordered the correction of all collection documents remaining in force so that the
  amount of the debt of the Municipality remaining as a result of the final decision
  made in the lawsuit for the compensation of damages shall be RON 1,608,681.78
  but not RON 2,656,318 (supposedly due to fulfilment by the Municipality in time),
 • Cancelled the parts of the court decision approving collection regarding the
  approval of inflation rate amounting to RON 3,334,712.09 and the amounts
  exceeding the debt of RON 1,608,681.78.
 • Rejected the objection in other terms as unfounded;
 • Obliged the defendant to pay the costs of lawsuit (approx. RON 21 thousand).

The decision is not final and not explained; having received the explanation, the Company
shall initiate remedy against it.