2023 december 07
megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás igazgatósági határozatokról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket,hogy a Társaság Igazgatósága 2023. december 6-án kelt határozatával döntött arról, hogymegvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a Társaság a szabad pénzeszközeinek egy részét mikénttudja kriptovalutákban elhelyezni. Az […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. november 30-i […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. október 31-i […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. szeptember 30-i […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Féléves jelentés, Tájékoztatás MRP szervezettel kapcsolatban

A Megakrán Nyrt. Féléves jelentése és MRP szervezettel kapcsolatos tájékoztatója megtalálható az alábbi linkeken: Féléves jelentés MRP hirdetmény

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Együttműködési megállapodás

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492)tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. szeptember 5. napján tárgyalásokat folytatott a túlméretes speciális és normál fuvarozás területén tevékenykedő FERRO-SPED 2000 Kft-vel (székhely: 2371 Dabas, Szent János út 1., cégjegyzékszám: 13-09-156954), melynek során a felek – […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. augusztus 31-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. július 31-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás könyvvizsgáló cég nevének változásáról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaságkönyvvizsgálatát ellátó Interauditor Consulting Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1.F.) értesítette a MEGAKRÁN Nyrt-t arról, hogy cégneve CMT Consulting Kft-re változik.

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. június 30-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. május 31-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás cégbírósági cégbejegyzésről, a Megakrán Nyrt. hatályos Alapszabálya

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 2023. április 25-i éves rendes Közgyűlésén hozott határozatoknak megfelelő változásokat a SzékesfehérváriTörvényszék Cégbírósága Cg.07-10-001492/97. számú, 2023. május 9-én kézhez vett végzésével acégjegyzékbe bejegyezte.A MEGAKRÁN […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. április 30-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Éves jelentés-közgyűlési határozat: 2023. április 25/4.

A Megakrán Nyrt. ezzel kapcsolatos dokumentumai az alábbi linken érhetők el: Éves jelentés-közgyűlési határozat

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Javadalmazási politika

A Megakrán Nyrt. Javadalmazási politikája az alábbi linken érhető el: Javadalmazási politika

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Javadalmazási jelentés

A Megakrán Nyrt. Javadalmazási jelentése az alábbi linken érhető el: Javadalmazási jelentés

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Felelős Társaságirányítási Jelentés

A Megakrán Nyrt. jelentése az alábbi linken érhető el: Felelős Társaságirányítási Jelentés

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Közgyűlési határozatok

A Megakrán Nyrt. közgyűlési határozatai az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési határozatok

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás befektetői kapcsolattartó személyében történt változásról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2023. április 24.napjától a Társaság befektetői kapcsolattartói feladatait dr. Izsó Piroska, a MEGAKRÁN Nyrt. tőkepiacikapcsolattartó jogásza látja el. A befektetői kapcsolattartó elérhetőségei: Név: dr. Izsó Piroskae-mail: […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Közgyűlési előterjesztések II

A Megakrán Nyrt. hirdetményei az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési előterjesztések II

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás MRP-vel kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. évibeszámoló adatai alapján megállapítható, hogy a 2021. január 01. – 2023. január 1. teljesítési időszakú MRP II. Program Igazgatóság által meghatározott gazdasági teljesítményjavulást igazoló […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Közgyűlési előterjesztések

A Megakrán Nyrt. közgyűlési előterjesztései az alábbi linken érhetők el: Közgyűlési előterjesztések

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás könyvvizsgálóval kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a MEGAKRÁNNyrt. könyvvizsgálatát ellátó Interauditor Consulting Kft. (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz.1/F.; Cg.: 01-09-388885) 2023. március 31-én érkezett levelében értesítette a Társaságot arról, […]

megakran

Megakrán Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. március 31-i állapot […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban:„MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2023.április 25. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést (a továbbiakban: „Közgyűlés”) tart. CAPS COAF azonosító: HU20230324009925 A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye, 8060 Mór, Nemes utca 23. A Közgyűlés napirendje: A Közgyűlés […]

megakran

MEGAKRÁN Nyrt.- Tájékoztatás személyi változásról

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Kovácsics Ivánúr 2023. március 14. napján kelt nyilatkozatával – egyéb elfoglaltságaira tekintettel – a MEGAKRÁN Nyrtnél fennálló felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagságáról a Társaság 2023. évi éves […]

megakran

Megakrán Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. február 28-i állapot […]

megakran

Megakrán Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaságrészvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2023. január 31-i állapot […]

megakran

Megakrán Nyrt.- Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknakeleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaságrészvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2022. december 31-i […]

megakran

Megakrán Nyrt.-Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2022. […]

megakran

Megakrán Nyrt.- Tájékoztatás vezető állású személlyel kapcsolatban

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Maróti Istvánvezérigazgató MEGAKRÁN Nyrt-nél fennálló munkaviszonya 2022. december 21. napjával megszűnikazzal, hogy a munkaviszony megszűnéséig tartó időre a munkavégzés alól felmentésre kerül. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt […]

megakran

Megakrán – Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2022. […]

megakran

Tájékoztatás osztalék végleges mértékéről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) a 2022. június 29-én közzétett, a 2021. évi osztalék kifizetésének rendjéről szólóhirdetményében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket az osztalék végleges mértékéről: A Társaság Közgyűlése 2022. április 25./6. számú Közgyűlési határozatával […]

megakran

Megakrán – Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról […]

megakran

Megakrán – Alaptőke nagysága, szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról […]

megakran

Megakrán féléves jelentés

A Megakrán Nyrt. ezúton közzéteszi féléves pénzügyi jelentését, mely az alábbi linken érhető el: Féléves jelentés

megakran

Tájékoztatás vezérigazgató-helyettes kinevezéséről

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór,Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; atovábbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága 2022.szeptember 15-én kelt határozatával, a határozat keltének napjával Tóth Gábor korábbi operatív vezetőt,géptelepítési üzletágvezetőt általános vezérigazgató-helyettesnek nevezte ki, aki ezen munkaköre mellett a géptelepítési üzletág […]