2024 február 29

Megakrán – Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2021. április 30-i állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

RészvénysorozatNévérték (Ft/db)DarabszámÖssznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU00001782721.-777.263.000777.263.000.-
Alaptőke összesen 777.263.000777.263.000.-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvény-sorozatKibocsátott darabszámSaját részvény számaSzavazati jogra jogosító részvényekszavazati jog (részvény/db)Összes szavazati jog
„A” sorozat (törzsrészvény) ISIN: HU0000178272777.263.0000777.263.0001777.263.000
Összesen777.263.0000777.263.0001777.263.000