2024 május 25

MBH Bank – Rendkívül sikeres első évről számoltak be

A hármas bankfúzió 2023. áprilisi lezárultát és az egyesült MBH Bank Nyrt. létrejöttét követő első éves rendes közgyűlését tartotta meg hétfőn a hitelintézet.

Ennyi osztalékot fizetnek

A közgyűlésen a részvényesek jóváhagyták a társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi és konszolidált pénzügyi beszámolóit. Illetve döntöttek az eredmény felhasználására és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatról. A társaság részvényenként 76 Ft, összesen 24.512.251.500,- Ft osztalékot fizet a tárgyévi eredményből. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül. Az osztalékfizetés kezdő napja 2024. május 24.

Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója az eredmények ismertetése kapcsán elmondta: „A tavaly májusban új márkanévvel, egységes arculattal elindult MBH Csoport rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött. Kiemelkedő pénzügyi eredményünknek és elért piaci pozícióinknak köszönhetően aktív támogatói lettünk a hazai gazdasági szereplőknek és az egész hazai gazdasági életnek. Ambiciózus célkitűzéseinkkel idén sem állunk meg. Felelős hazai hitelintézetként aktív részesei szeretnénk lenni a gazdaság fellendítésének. Minden fontos szegmensben partnerek leszünk az otthonteremtéstől kezdve az agrárfinanszírozáson át a vállalati növekedésig. Mindemellett továbbra is törekszünk az ESG konform működésre és finanszírozásra. Valamint a fontos társadalmi ügyek támogatására, hogy értéket teremtsünk ügyfeleinknek, részvényeseinknek és az egész társadalomnak egyaránt.”

Az eredmények

Előadásában az elnök-vezérigazgató kiemelte, hogy 2023-ban az MBH Bank korrigált adózás előtti teljes átfogó eredménye 345,3 milliárd forint lett. Ez 118,8%-kal magasabb a 2022-es eredményeknél. Az MBH Bank korrigált teljes átfogó jövedelemmel számított tőkearányos megtérülése 33,1%-ra nőtt, míg tőkemegfelelési mutatója 22,1%-ra emelkedett az időszak során. A társaság mérlegfőösszege a 2022. év végi értéket közel 500 milliárd forinttal meghaladva, mintegy 11 107 milliárd forintra nőtt. A bankcsoport már meglévő, több szegmensben piacvezető pozícióját az év során tovább erősítette sikeres akvizíciók révén. Ezek mind ügyfél-, mind betét- és hitelállomány tekintetében további növekedést hoztak.

A közgyűlés ezután elfogadta az igazgatóság jelentését a társaság 2024. évre vonatkozó üzletpolitikájáról, valamint a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést, és véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyta a 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerinti javadalmazási politikát. A részvényesek a Társaság állandó könyvvizsgálójának választották a 2024. üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t. A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot saját törzsrészvények megszerzésére. Személyi kérdésekről is döntöttek a részvényesek: Mager Andreát – lejáró mandátumára tekintettel – folytatólagosan az igazgatóság, Járai Zsigmond felügyelőbizottsági tagot pedig az audit bizottság tagjává választották.

Képek forrása: Shutterstock