2024 április 16

Egyre fontosabb a fogyasztás a növekedésben

2014 IV. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévihez képest 3,4, az előző negyedévhez képest 0,8 százalékkal nőtt. 2014 egészében a gazdaság teljesítménye az előző évihez viszonyítva 3,6 százalékkal bővült.

Pörög az ipar

2014 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a termelési oldalon az ipar hozzáadott értéke 4,0, ezen belül a feldolgozóiparé 5,5 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás, illetve a hozzákapcsolódó beszállító ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen.

Az építőipar teljesítménye 6,2 százalékkal emelkedett, ezen belül az épületek és az egyéb építmények építése egyaránt bővült. A mezőgazdaság teljesítménye 12 százalékkal nőtt.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,4 százalékkal bővült. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 4,6 százalékkal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág növekedése volt jelentős. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 4,7 százalékkal nőtt. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 2,3 százalékkal növekedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység hozzáadott értéke 0,5 százalékkal csökkent, mivel a vállalatok kéthavi növekvő hitelfelvétele nem tudta ellensúlyozni a háztartások hitelállományának mérséklődését. A biztosítók teljesítménye a közel azonos szerződésállomány miatt számottevően nem változott. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 3,7 százalékkal bővült, ezen belül a tudományos kutatás és fejlesztés növekedése volt jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,3 százalékkal csökkent.

A bruttó hazai termék 2014. IV. negyedévi, 3,4 százalékos bővüléséhez az ipar 1,0, az építőipar 0,3 és a szolgáltatások 1,2 százalékponttal járultak hozzá. A mezőgazdaság 0,4 százalékponttal növelte a GDP változását.

Felhasználási oldal

A háztartások tényleges fogyasztása 2,0 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 1,9 százalékkal emelkedett. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok közül az élelmiszerek, a közlekedés, a szabadidő és kultúra, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás és a lakásszolgáltatások esetében bővült a volumen. Az élvezeti cikkek (szeszes ital, dohányáruk) körében és az egyéb szolgáltatások esetén csökkenést mértünk. A külföldiek magyarországi fogyasztása nagyobb arányban nőtt, mint a magyarok külföldi fogyasztása.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 2,9, a közösségi fogyasztásé 5,4 százalékkal nőtt.

Ezen folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,5 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,9 százalékkal bővült. Míg a gép- és berendezésberuházások volumene továbbra is emelkedett, az építési beruházásoké csökkent. A nemzetgazdasági ágak többségében a beruházási teljesítmény nőtt. A nagyobb súlyúak közül a szállítás, raktározás és a mezőgazdaság ágakban jelentős bővülés történt. A feldolgozóipar és az ingatlanügyletek beruházásai csökkentek.

A bruttó felhalmozás 3,9 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest.

A belföldi felhasználás a IV. negyedévben összességében 2,9 százalékkal nőtt.