2024 február 28

Kinek lehet szüksége Family Office szolgáltatásra?

Mielőtt megválaszolnánk a cikkünk címében szereplő kérdést, térjünk ki röviden arra, hogy mi is a Family Office, hiszen sokak számára még ismeretlen ez a kifejezés. A Family Office egy olyan vagyonkezelési megoldás, amely a nagy vagyonnal rendelkező családok egyedi igényeihez igazított szolgáltatások széles skáláját nyújtja: a befektetésmenedzsmenttől kezdve, az ingatlanportfólió kezelésén át, akár a jótékonysági tanácsadásig. Egy Family Office válogatott szakemberekből álló külön csapatot kínál ügyfelei hatékony kiszolgálására, és olyan nem pénzügyi kérdéseket is kezelhet, mint például a gyermekek magániskolai oktatása, valamint a gyűjtemények és más nagyértékű ingóságok kezelése.

Mikor lehet szükség egy Family Office szolgáltatásaira?

Mára a rendkívül tehetős családok vagyona igen összetetté vált, így annak kezelése és tervezése olyan kompetenciákat és annyi figyelmet követel, amellyel a család pénzügyekkel foglalkozó tagja már egymaga nem tud megbirkózni. Esetükben szükség van arra, hogy ezek a feladatok egy kézben összpontosuljanak és olyan döntések szülessenek, amelyek mögött egy jogi, biztosítási, befektetési, vagyonjogi, üzleti és adózási szakemberekből álló csapat összehangolt munkája áll. 

Honnan tudhatom, hogy egy Family Office az ideális megoldás a számomra? 

Az alábbi kérdések átgondolása segíthet ennek megválaszolásában:

  • Van elegendő idő és szakértelem a családon belül a vagyonkezeléshez?
  • Vannak hosszú távú tervek a családi vagyon kezelésére?
  • Biztos a vagyonátadási stratégiájában és hagyatéki tervében?
  • Felkészült a következő generáció a vagyon kezelésére?
  • Van olyan szakértői csapat, aki támogatni tudja a családi vagyonkezeléssel kapcsolatos feladataiban?
  • Van szabad kapacitás arra, hogy a szakértők munkáját összehangolja?
  • Van kapacitás arra, hogy a családi vagyonnal lazábban összefüggő területekkel is foglalkozzon?

Egy Family Office az előbbiekben felsorolt kérdések mindegyike esetében szakértő segítséget tud nyújtani, így is biztosítva azt, hogy a családi vagyon minden aspektusa kellő figyelmet kapjon a vagyonkezelés és vagyontervezés során. 

Milyen területeken segíti a családokat egy Family Office?

Ahogy a bevezetőben is írtuk, egy Family Office szolgáltatásai minden esetben az általa kiszolgált családok igényeihez igazodnak és igen széles azoknak a területeknek a köre, ahol ügyfelei rendelkezésre tud állni. Az alábbiakban bemutatunk pár jellemző területet, ahol egy Family Office bevonása jelentős hozzáadott értéket tud teremteni.

Pénzügyi tervezés: 

Az adott család pénzügyi igényeinek és céljainak maximálisan megfelelő terv elkészítése és folyamatos frissítése az egyik alapköve a Family Office szolgáltatásoknak. Az optimális terv minden esetben illeszkedik a család általános pénzügyi helyzetéhez és hosszú távú terveihez, valamint figyelembe veszi a jelenlegi és a jövőbeli generációk szükségleteit. A család egyedi igényeire szabott terv nemcsak a hatékony vagyonnövelést teszi lehetővé, hanem a kockázatok minimalizálását is biztosítani tudja.

Portfólió diverzifikáció:

A Family Office szakértői képesek segíteni a családokat a portfóliójuk hatékony diverzifikációjában is. A különböző eszközosztályokba történő befektetésekkel minimalizálhatók a kockázatok, miközben maximalizálható a hozam. A Family Office által nyújtott szakértői figyelem segíti a családokat abban, hogy portfóliójukat folyamatosan úgy alakíthassák, hogy az adott gazdasági környezetben optimális hozamot érjen el.

Adótervezés:

Az adótervezés és az adóoptimalizálás a pénzügyi tervezés egyik kiemelt fontossággal bíró területe, amely magánszemélyek és vállalatok esetében is külön figyelmet érdemel. A Family Office szolgáltatások által biztosított komplex szemlélet alkalmas arra, hogy egységben kezelje a családi vagyon különböző elemeit és ezen a szinten optimalizálja a befizetendő adók mértékét. 

Vagyonvédelem és kockázatkezelés: 

A Family Office szakértői segítenek azonosítani és csökkenteni a családi vagyont érintő potenciális fenyegetéseket, beleértve a jogi felelősséggel, a piaci ingadozással és egyéb tényezőkkel kapcsolatos kockázatokat.

Edukáció:

Többgenerációs, nagyobb vagyonok esetében alapvető feladata egy Family Office-nak a család különböző életfázisban levő tagjai között megteremteni azt az összhangot, amellyel biztosítható a vagyon hosszú távú tervezése és generációk közötti zökkenőmentes átadása. Ennek egyik pillére a fiatal generációk pénzügyi edukációja, amely során megismerkedhetnek a családi vagyon kezelésének legfőbb irányelveivel, megkaphatják azokat az információkat, amelyek segítségével megérthetik és átláthatják a családi pénzügyi tervezés folyamatát és megtanulhatnak felelős döntéseket hozni a családi vagyonnal kapcsolatban.

A privátszféra védelme:

A diszkréció és a magánszféra védelme kiemelt fontossággal bír a vagyonos családok esetében, hiszen számukra ez biztonsági kérdés is. Az általa nyújtott diszkrét és személyre szóló szolgáltatások révén, egy Family Office-nak kulcsszerepe van ennek a védelemnek a megteremtésében. A Family Office szigorú titoktartási intézkedések – például korlátozott hozzáférés-ellenőrzés, biztonságos technológiai infrastruktúra és szelektív információmegosztás – alkalmazásával biztosítani tudja azt, hogy az érzékeny pénzügyi és személyes adatok szigorúan védve legyenek. 

Generációk közötti vagyonátadás:

Azokban az esetekben, amikor vállalkozások, befektetések és ingatlanok is részei a vagyonnak, kiemelten fontos, hogy a családok időben elkezdjenek felkészülni a generációs vagyonátadásra. Egy jól megtervezett és gördülékenyen lebonyolított vagyontranszfer nemcsak a konfliktusok megelőzésében áll a családok segítségére, hanem biztosítani tudja, hogy a vagyon hosszú távon, a családi céloknak megfelelően szolgálja minden érintett érdekét. 

Egy Single vagy egy Multi Family Office lenne az ideális a számomra?

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához nagyon sok részletet kell ismernünk: kezdve azzal, hogy mi a családi vagyon összetétele, milyen céljai és igényei vannak a családnak egészen addig, hogy milyen összeget tudnak és akarnak erre a szolgáltatásra költeni. 

Az alábbiakban röviden bemutatjuk a Single és a Multi Family Office legfőbb jellemzőit:

Single Family Office: magyarul talán az Egycsaládos Vagyonkezelő elevezéssel tudjuk legjobban leírni ezt az intézményt, amelyet jellemzően egyetlen vagyonos család hoz létre és üzemeltet azzal a céllal, hogy az a család vagyonát professzionális módon kezelje, diverzifikált befektetéseket hozzon létre, adóoptimalizációt biztosítson, valamint a hosszú távú pénzügyi és családi célok elérését segítse elő. 

Akkor optimális választás a Single Family Office, ha a család vagyonának mértéke és összetettsége megköveteli és meg is engedi egy csak őket kiszolgáló vagyonkezelő működtetését, amely lehetővé teszi a teljes ellenőrzést és döntéshozatalt a vagyonkezelési folyamatok felett.

Multi Family Office: ezt a formát a Többcsaládos Vagyonkezelő megfogalmazás írja le a legpontosabban. Ebben az esetben egy iroda közös szolgáltatásokat kínál több vagyonos családnak, lehetővé téve számukra a költségek megosztását és a professzionális vagyonkezelés előnyeit.

Mindkét modellnek megvannak a saját előnyei és korlátai, és az optimális választás attól függ, hogy a család milyen mértékben kívánja irányítani a vagyonkezelési folyamatokat, valamint milyen erőforrások állnak rendelkezésre a vagyonkezelői szolgáltatások fenntartására. 

Aliant Hungary