Rendkívüli Hírek:

2023 szeptember 25

Távközlési konferencia – Gazdaságélénkítő és társadalomfejlesztőhatása van a szélessávú internetnek

Egy minden elemében összekapcsolt, élhetőbb világ megteremtése
érdekében a digitális átalakulás folyamatát támogató ipari és
irányítási ökoszisztémát kell kialakítani – hangsúlyozta Cou
Cse-lej, a kínai Huawei informatikai és távközlési konszern
hálózati szolgáltató üzletágának (Carrier Network Business Group)
elnöke.

Cou Cse-lej rámutatott, hogy az ICT (infokommunikációs
technológiai) infrastruktúra és a távközlési hálózatok ugyanúgy
alapfeltételeivé váltak az életszínvonal növelésének s
megőrzésének, mint az energiaellátó és a közlekedési hálózatok.
Ugyanakkor az ICT-infrastruktúra a társadalmi fejlődésnek is
kulcsfontosságú elemévé válik, segít áthidalni a digitális
szakadékot, ösztönzi az innovációt és általában is erősíti az egyes
nemzetek versenyképességét.

Elmondta, hogy az ICT-infrastruktúra az utóbbi években
egyenesen a világgazdasági növekedés motorjává, a fenntartható
fejlődés alapfeltételévé vált. Örvendetesnek nevezte előadásában,
hogy egyes országok az ICT-beruházásokat már nemzeti stratégiai
fejlesztési terveikbe is beépítik a versenyképesség megőrzése, a
növekedés gyorsítása érdekében.

A javuló infrastrukturális feltételek közepette a különböző
gazdasági ágazatok is digitális átalakuláson mennek át – mondta. A
vállalatok az új feltételekhez adaptálják üzleti modelljeiket és
hozzáadottérték-teremtő folyamataikat. Mindez összességében
költségcsökkentést, magasabb hatékonyságot és megnövekedett
innovációs potenciált jelent.

A mobil szélessáv, a felhő-technológia, a big data és a dolgok
internete lett a fejlődés négy alapköve – foglalta össze Cou
Cse-lej, a Huawei igazgatója.

Csao Hou-lin, az ITU főtitkára kifejtette, hogy az ICT-ágazat
fejlődése a digitális társadalom felépítésében egyre fontosabb
szerepet játszik. Az ICT fejlődésének kulcseleme pedig a szélessávú
internet elterjesztése. Elmondta, hogy jelenleg 7 milliárd mobil-
és 3,2 milliárd internet-csatlakozás létezik a világon meglehetősen
egyenlőtlen megoszlásban.

A világ legkevésbé fejlett országaiban élő 940 millió emberből
mindössze 89 millió éri el az internetet, ami 9,5 százalékos
aránynak felel meg.

Az ITU „Connect 2020 Agenda” cselekvési terve az évtized végére
a legkevésbé fejlett országok körében 20 százalékra kívánja emelni
az arányt, a fejlődő országokban 50 százalékra, világátlagban 55
százalékra.

A döntéshozók már több országban felismerték a szoros
korrelációt a szélessávú infrastruktúra rendelkezésre állása és a
gazdasági aktivitás között – mutatott rá Matt Yardley, a brit
Analysys Mason stratégiai elemzője.

A nagyobb adatátviteli kapacitás nagyobb GDP-t és nagyobb
innovációs aktivitást jelent. „Ha kapacitást hozunk létre, azt ki
is fogják használni. Ez egy öngerjesztő folyamat” – mondta.

A hálózati infrastruktúra-beruházások gazdaságélénkítő
hatásának tükrében különös jelentőséggel bír Huang Jühung, a China
Mobile kommunikációs kutatóintézetének alelnökének bejelentése is,
miszerint Kína tavaly 50 millió kilométer optikai kábelt vásárolt
fel a világpiacon, az idén pedig 100 millió kilométert, a globális
készlet egyharmadát.

Cou Cse-lej pedig ezzel kapcsolatban Kína „Minden Falvat a
Hálóra” projektjét hozta fel példaként; elmondta, hogy nemrégiben
az ország egy távoleső vidékén járva azt tapasztalta, hogy az ott
tanuló gyermekeknek ugyanúgy rendelkezésére áll minden oktatási
forrás, mint városi társaiknak, a falusi lakosok pedig ugyanúgy
adják-veszik a különféle cikkeket a világ minden táján, mintha csak
nem is Kína egy eldugott szegletében élnének.