2023 január 29

Módosulnak a földgázellátási szabályok

A tervezet felsorolja azokat a szabályokat, amelyek csak a földgázkereskedőre vonatkoznak, de azokat nem kell alkalmazni a korlátozott földgázkereskedőre.

Így például nem vonatkozik a korlátozott földgázkereskedőre az az előírás, hogy ha nem köti meg időben a kapacitáslekötési szerződést, és ebből a felhasználónak kára keletkezik, akkor azt a kereskedő köteles megtéríteni. A korlátozott földgázkereskedőnek nem kell megteremtenie az előrefizetős szolgáltatást. Egészében nem vonatkoznak rá a lakossági fogyasztókra vonatkozó, továbbá a kereskedőváltásról szóló szabályok sem. A korlátozott földgázkereskedőnek nem kell elkülönített számlán tartania a 20-500 millió forint közti vagyoni biztosítékot sem.

Az energiaellátásért felelős minisztert Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság segíti. A bizottság részt vesz azoknak a szabályoknak a kidolgozásában, amelyek meghatározzák a válsághelyzet feltételeit, illetve annak fokozatait.