2024 július 25

SET GROUP Nyrt.: felfüggesztett kereskedés, célvizsgálat, büntetőfeljelentés

A jegybank a tájékoztatási kötelezettségnek való jogszabályi megfelelés témájában jelenleg célvizsgálatot is folytat a kibocsátónál és a közelmúltban feljelentést is tett. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a tőzsdei kibocsátók folyamatos felügyelése során megvizsgálta, hogy a tőkepiaci törvény által előírt április 30-i határidőig az érintett piaci szereplők közzétették-e a 2021. pénzügyi évről készített éves jelentésüket. A jogszabályi határidő elmulasztása esetén a jegybank minden alkalommal haladéktalanul kibocsátói felügyelési intézkedést hoz.

Az MNB megállapította, hogy a SET GROUP Nyrt. (SET GROUP) mostanáig nem tette közzé éves jelentését. A nyilvános információk szerint ennek oka az, hogy a kibocsátó éves beszámolójáról (is) döntő éves közgyűlés határozatképtelen volt. Az éves rendes közgyűlések időpontjának kiválasztása kapcsán az MNB már 2018. évi vezetői körlevelében felhívta a tőzsdei cégek figyelmét, hogy akkor járnak el kellő körültekintéssel, ha az éves rendes közgyűlés időpontját úgy választják meg, hogy a közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kellő időben el tudja fogadni a kibocsátó éves és – szükség esetén – a konszolidált éves beszámolóját.

Emiatt a jegybank – következetes gyakorlatának megfelelően – a mai naptól a jogszabályoknak mindenben megfelelő éves jelentés közzétételéig felfüggesztette a SET GROUP részvényeinek kereskedését a Budapesti Értéktőzsdén, illetve 6 millió forint összegű felügyeleti bírságot is kiszabott a társaságra. A tőzsdei kereskedés felfüggesztése kiszűri annak lehetőségét, hogy a friss pénzügyi adatok hiányában kialakuló információhiányos időszakban nem kellően megalapozott befektetési döntések szülessenek a SET GROUP-részvények kapcsán.

A mostani intézkedéssel párhuzamosan a jegybank célvizsgálatot is folytat a SET GROUP-nál, áttekintve azt, hogy a kibocsátó tevékenysége során mindenkor megfelelt-e a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Emellett a jegybank csalás és a számvitel rendjének megsértése gyanújával a közelmúltban feljelentést is tett a kibocsátó tevékenysége kapcsán birtokába jutott adatokra alapozva.

A szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival szemben magas szintű tájékoztatási követelményeket állít a jogalkotó. Ezzel összhangban a jegybank folyamatosan vizsgálja a tőzsdei kibocsátók által nyilvánosságra hozott információkat, szükség esetén további adatokat kér be annak ellenőrzésére, hogy a kibocsátó valamennyi, a megítélésének befolyásolására alkalmas információt határidőben megosztott-e a nyilvánossággal.

Ha az MNB ellenőrzése során a közzétételi, tájékoztatási előírások megsértését tapasztalja, úgy következetesen fellép annak mielőbbi megszüntetése érdekében. A jegybank a korábbi években, így pl. 2018-ban és 2020-ban is ennek megfelelően hozott intézkedéseket az éves jelentésük közzétételét elmulasztó kibocsátókkal szemben.