2024 június 18

Visszatérőben a vállalati bizalom

„Az EY felmérésének eredményeiből jól kiolvasható, hogy a közép- és délkelet-európai régió idei kulcsszava a fejlődés, és a növekedés. A válaszok alapján megújult dinamizmus és növekvő lendület jellemzi a cégeket a térségben és hazánkban is, amely a gazdaság élénkülését is magával hozhatja” – mondta Dezse Margaret, az EY Tranzakciós Tanácsadási Szolgáltatások vezető partnere.

Bíznak a jövőben

Idén a régióban megkérdezett vállalatok fele, 52 százaléka számít bevételeik növekedésére, amely kétszerese az előző évi várakozásoknak. Ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett a fejlődésre koncentráló cégek aránya is, mely arány Magyarország tekintetében közel duplájára nőtt. Idén a hazai válaszadók 42 százaléka kiemelt céljának a növekedést jelölte meg, amely megegyezik a nemzetközi átlaggal.

A közép- és délkelet-európai vállalatok több mint fele, 56 százaléka bízik a hitelek bővülésében. Ez különösen jó hír, hiszen a térség cégei jövőbeni fejlesztéseiket nagyobb részt hitelből valósítanák meg, és ennek érdekében kétharmaduk növelné, vagy szinten tartaná meglévő hitelállományát az elkövetkező egy év során.

Fontolva haladás

Ennek ellenére továbbra is a megfontolt lépésekben hisznek a régió vállalatvezetői. Közel felük alacsonyabb kockázatú stratégiát követ, mely az alapvető termékekre való erősebb fókuszt, valamint az új értékesítési csatornák kialakítását jelenti. Hazánkban a válaszadók merészebben látják a jövőt. Felük a termékek és szolgáltatások átalakításában, másik felük a technológiai lehetőségek kiaknázásában látják a növekedési lehetőségeket.

Habár a vállalatvezetés a fejlődést prioritásként kezeli a régióban, a tulajdonosi nyomás hatására továbbra is napirenden van a működési hatékonyság kérdése, mint a költségcsökkentés és a portfolió elemzés. Azonban e mellett kiemelt helyen szerepelnek az akvizíciós kérdések is.