2023 március 23

Módosult a közműszolgáltatókra vonatkozó törvény

A fideszes Németh Szilárd, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert javaslatát 307 igennel, ellenszavazat nélkül, 11 független képviselő tartózkodása mellett fogadta el a parlament.

A változtatás után a szolgáltatóknak az eddigi évenkénti leolvasással szemben – ha a fogyasztó ezt kéri – negyedévente kell díjmentesen leolvasniuk a mérőórákat, és ennek lehetőségét este nyolc óráig biztosítaniuk kell.

Előírták azt is, hogy a szolgáltatóknak minden járási székhelyen ügyfélszolgálat kell fenntartaniuk, az ötezresnél népesebb településeken pedig panaszirodát kell működtetniük.

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy azokban a négyszintesnél magasabb társasházakban, amelyekben fogyatékkal élő lakik, a lépcsőházak világítását, illetve a liftek működését akkor is biztosítani kell, ha tartozás miatt kikapcsolnák az áramot. Fenn kell tartani a minimális szolgáltatást a társasházak közös tulajdonú helyiségeiben akkor is, ha a közös képviselő a kikapcsolási eljárás megindulása előtt igazolja, hogy a közösköltség-elmaradással rendelkező lakóval szemben a fizetési meghagyásos eljárást már megindította.

Eddig a villamosenergia- és a gázszolgáltatás kikapcsolására a 60 napot meghaladó tartozás esetén nemcsak számlafizetési késedelem miatt, hanem például kötbértartozás esetén is lehetőség volt. A jövőben viszont kötbértartozás miatt csak akkor kapcsolhatják le a szolgáltatást, ha a szolgáltató polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett.

A kihirdetést követő 15. napon hatályba lépő törvénymódosítás arról is rendelkezik, hogy a jövőben a közvilágítási berendezések üzemeltetése engedélyköteles tevékenység lesz, ha azt nem az elosztók végzik. Az indoklás szerint ennek előnye, hogy az energiahivatal az engedélyezésekor vizsgálhatja a kérelmező szakmai és gazdasági felkészültségét, alkalmasságát, valamint az üzemeltetésre vonatkozó követelményeket állapíthat meg, betartásukat ellenőrizheti és ki is kényszerítheti.

Emellett az üzemeltetőknek kötelező lesz nyilvántartást, közvilágítási leltárt vezetniük a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő közvilágítási berendezésekről, és abból az önkormányzatoknak és az állami szerveknek térítésmentesen adatokat szolgáltatni.