2023 december 03

Ezek a fő irányok a Brexit-tárgyalásokon

Vannak bizonytalanságok

Az iránymutatások meghatározzák a kilépési tárgyalások keretét, valamint azokat az átfogó elveket, amelyeket az unió a tárgyalások során érvényesíteni fog. A jóváhagyás után nyilatkozó uniós vezetők kiemelték annak fontosságát, hogy szilárd egységet tükröző dokumentumot hagytak jóvá.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”109″]

A közös álláspont szerint az Egyesült Királyság kilépésről szóló döntése jelentős bizonytalanságot teremt.

Az iránymutatásban leszögezték, hogy a tárgyalásokat átlátható módon folytatják le, és a témákat egyetlen csomagként kezelik. A tárgyalások első szakasza arra irányul majd, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot nyújtsa a polgárok, a vállalkozások, az érdekelt felek és a nemzetközi partnerek részére a Brexit azonnali hatásaival szemben.

Írországgal külön foglalkoznak

Az dokumentum kitér Írország egyedülálló körülményeire is. Az unió azt szeretné elérni, hogy az Egyesült Királyság és Írország közötti hatályos egyezmények figyelembevétele és az uniós jogrend tiszteletben tartása mellett is elkerülhető legyen a szigorú határellenőrzés visszaállítása az országban.

Brüsszel megállapodásra szeretne jutni az Egyesült Királysággal az ország ciprusi felségterületeit érintő kérdésekben is, különösen az ott lakóhellyel rendelkező vagy dolgozó uniós polgárok jogainak és érdekeinek védelmét illetően.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Egyenlő feltételek

Az iránymutatás aláhúzza, hogy a kilépést követően az Egyesült Királyságra nem vonatkoznak azok a megállapodások, melyeket az unió, az unió nevében eljáró tagállamok, illetve az unió és a tagállamok együttesen kötöttek. Az unió jogai és kötelezettségei azonban a nemzetközi megállapodások vonatkozásában továbbra is fennmaradnak majd.

Leszögezték, hogy az Egyesült Királysággal esetlegesen kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnak kiegyensúlyozottnak, távolra mutatónak és széles körűnek kell lennie. Ez sem teheti azonban lehetővé az egységes piacban vagy annak egyes részeiben való részvételt, mivel az veszélyeztetné a piac egységét és megfelelő működését.

Egy ilyen megállapodásban is egyenlő feltételeket kell biztosítani a feleknek, különösen a szabad verseny és az állami támogatások tekintetében, továbbá biztosítékokat kell tartalmaznia az adózási, szociális, környezetvédelmi, illetve szabályozási intézkedésekből és gyakorlatokból származó tisztességtelen versenyelőnyökkel szemben.

Az EU készen áll arra, hogy a kereskedelmen túl, egyéb területeken is partnerséget alakítson ki az Egyesült Királysággal, különösen a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem, továbbá a biztonság, a védelem és a külpolitika terén – áll a szombaton elfogadott iránymutatásban.

A tárgyalásoknak az uniós szerződések alapján 2019. március 29-ig be kell fejeződniük. Az Európai Tanács egyhangú döntésével és London egyetértésével azonban ez szükség esetén meghosszabbítható.