2024 április 22

Változott a DM-KER tulajdonosi összetétele

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955, a továbbiakban „Társaság”, „DM-KER Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:

Bátor Ferenc, az Igazgatóság elnöke bejelentette, hogy 2021. január 20-án 14.000.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt ruházott át bizalmi vagyonkezelői szerződés keretében, vagyonrendelés jogcímén a BF Trustee Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint utca 9., cégjegyzékszám: 19-09- 521485, a továbbiakban „BF Trustee Kft.”) részére. Ennek következtében Bátor Ferenc szavazati jogot biztosító DM-KER Nyrt törzsrészvényeinek száma 40.500.000 darabról 26.500.000 darabra, szavazati jogának aránya – a 30% és 25% küszöbérték átlépésével – 32,08%-ról 20,99%-ra csökkent.

A BF Trustee Kft. az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 EU Rendelete (MAR) alapján Bátor Ferenccel mint vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló jogi személynek minősül, mivel családi vagyonkezelésére jött létre és gazdasági érdekeik megegyeznek. A BF Trustee Kft. ügyvezetését Bátor Ferencné, a Társaság Igazgatóságának tagja, Bátor Ferenc édesanyja látja el, dr. Sükösd Tamás, a Társaság Felügyelőbizottságának tagja pedig a BF Trustee Kft. tagja, melyre tekintettel a BF Trustee Kft. Bátor Ferencnével és dr. Sükösd Tamással is szoros kapcsolatban áll a MAR alapján.

Fenti ügyletet Bátor Ferenc, a Társaság Igazgatóságának elnöke vezetői ügyleteként is bejelentette, ugyancsak bejelentést tett a BF Trustee Kft., mint a fentiek szerint Bátor Ferenccel, Bátor Ferencnével és dr. Sükösd Tamással szoros kapcsolatban álló jogi személy. A bejelentések szerint a vagyonrendelés jogcímű, 2021. január 20-i elidegenítés illetve szerzés keretében 14.000.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvény átruházására került sor 64 Ft/darab, összesen 896.000.000.- Ft áron, kereskedési helyszínen kívül. A BF Trustee Kft. bejelentette, hogy szavazati jogot biztosító DM-KER Nyrt. törzsrészvényei száma az ügyletet megelőző – a 2020. december 11-i vagyonrendelés szerinti – 6.000.000 darabról 20.000.000 darabra, szavazati aránya – az 5%,10% és 15% küszöbérték átlépésével – 4,75%-ról 15,84%-ra nőtt.

Fentiek és a részvénykönyvi bejelentések alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a következők: