2023 január 27

Egy milliárdért bírságolt a GVH

A vizsgálat során a Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy tizenegy irodaszer-forgalmazó vállalkozás 2008. és 2011. között gvh_0424összesen 19 pályázaton – melyek közül több közbeszerzési tender volt – áraik rögzítése és/vagy piacfelosztás céljából egyeztetéseket folytattak egymással, melyet elsősorban okirati bizonyítékok – különösen hajnali rajtaütés alkalmával a GVH birtokába került e-mailek – támasztanak alá.

A GVH az egyes pályázatokon történő összejátszáson túlmenően a rendelkezésére álló – elsősorban irati – bizonyítékok (stratégiai dokumentum, e-mail levelezések) alapján megállapította, hogy a 2008-ban a Budapiért Zrt., a Gyárt-ker Kft., az I-COM Iroda Kommunikáció Kft., az ITV Albatech Kft., a Papirosz Kft. és a Medi-Print Kft. áraik egyeztetése és piacfelosztás, valamint ehhez kapcsolódóan üzleti titoknak minősülő információk cseréje céljából stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek.

A megállapodás szerint a vállalkozások célja az volt, hogy a közbeszerzési és a versenypályázatok során a status quot fenntartsák, illetve növeljék piaci részesedésüket, melynek érdekében egyeztettek arról, hogy adott tenderen indulnak-e, illetve az indulás részleteiről is cseréltek információkat.

A Budapiért Zrt., a Gyárt-ker Kft. és az ITV Albatech Kft. 2009-ben piacfelosztás céljából háromoldalú egyeztetéseket is folytattak.

Az egyes irodaszer-forgalmazókkal szemben kiszabott bírságok a következők szerint alakultak:

– a Budapiért Zrt. 274.200.000 Ft

– a Gyárt-ker Kft. „f.a.” 600.000.000 Ft

–  az I-COM Iroda-Kommunikáció Kft. 33.000.000 Ft

– a Papírbázis Kft. 25.900.000 Ft

– a Papirosz Kft. 33.500.000 Ft

– az ITV Albatech Kft. 16.200.000 Ft

– a REGÁL Kft. 1.800.000 Ft

– a Medi-Print Kft. 9.200.000 Ft.

– az Active Office Kft. 1.000.000 Ft

– a Leporelló-3D Termelő és Szolgáltató Kft. 2.500.000 Ft

– a SCHWABO Zrt. 6.300.000 Ft

 

A bírságkiszabás során döntő súlyt képviselt, hogy az árrögzítés és a piacfelosztás kőkemény kartellnak minősül és a vállalkozások a jogsértő magatartásukkal jelentős mértékben korlátozták a versenyt. A GVH figyelembe vette az adott jogsértő tender esetében a vállalkozások együttes piaci részesedését és súlyosító körülményként értékelte, hogy az egyes vállalkozások magatartása közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódott-e valamint ténylegesen bekövetkezett-e piaci hatása a jogsértő összejátszásnak.

A versenykorlátozó megállapodások legsúlyosabb esetét a titkosan megvalósított, úgynevezett kőkemény (hard-core) versenykorlátozások jelentik. Ezek a megállapodások a vételi vagy az eladási árak versenytársak közötti közvetlen vagy közvetett meghatározására, a piac versenytársak által történő felosztására (ideértve a versenytárgyalási összejátszást is), vagy termelési, eladási kvóták meghatározására vonatkoznak, s éppen ezért sem kivétel, sem mentesség alá nem eshetnek. Ezek közé tartoznak a közbeszerzési vagy koncessziós eljárások alatt / keretében / során létrejövő megállapodások, összehangolt magatartások is.

A GVH bizonyítottság hiányában megszüntette az eljárást a BARÁT Papír Kft.-vel, a PAPIR-PONT Kft.-vel, az Irodatechnika Kulcs Kft. – vel és az SHV Holding Zrt.-vel szemben. A GVH megszüntette továbbá az eljárást a 2008. előtt vizsgált magatartások vonatkozásában is.