2024 április 13

Az FHB végrehajtási eljárást indított a MAG ellen

Az eljárásban a közlemény szerint sor kerülhet a MAG tulajdonában álló ingatlanok árverés útján vagy árverésen kívül történő értékesítésére, vagy az ingatlanok FHB Kereskedelmi Bank általi átvételére is. Az eljárás állásáról a befektetőket folyamatosan tájékoztatják – közölte a CARION. A MAG Ingatlanbefektetési Alap a BÉT-en jegyzett, nyilvánosan létrehozott, zárt végű alap, futamideje 4 év, lejárata 2013. március 23. A befektetési jegyek névértéke 1 forint, a bevezetett mennyiség 1.973.359.729 darab. Az alap összesített nettó eszközértéke 2012. október 4-én 713.320.820 forint volt, az egy jegyre jutó nettó eszközérték pedig 0,361475 forint.

Az eredetileg nyíltvégű MAG-ot 2009-ben alakították át zártvégűvé több más hasonló alap mellett. Ennek előzménye az volt, hogy az ingatlanalapokból 2008-ban 213,5 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők, az ingatlanalapok likvid eszközállománya csupán 2008. szeptember 29. és november 7. között több mint 100 milliárd forinttal mérséklődött, és a likvid eszközök aránya egyes alapok esetében a törvényben előírt 15 százalék alá esett. A bizalmi válság miatt befagyott bankközi piac és a feltörekvő országokkal szembeni kockázati prémiumok megemelkedése ugyanis arra kényszerítette a bankokat, hogy forrásszükségletüket betétgyűjtéssel próbálják kielégíteni. A meghirdetett 12-14 százalékos akciós kamatok következtében a befektetők átpártoltak a betétekhez, a kötvényalapok és az ingatlanalapok vagyona drasztikusan csökkent.

Mivel a folyamatos tőkekivonás az ingatlanalapok sajátos befektetési politikája, portfolió-összetétele (magas illikvid eszköz arány) miatt likviditási gondokat okozhatott volna, a felügyelet 2008. november 10-én 10 forgalmazási napra felfüggesztette a nyíltvégű ingatlanalapok, ingatlanalapokba fektető alapok kereskedését. Ez alatt az idő alatt alapkezelési szabályzatukat a megváltozott piaci körülményekhez igazíthatták, s a tőkepiaci törvény módosításával megteremtették a lehetőséget arra is, hogy a nyíltvégű ingatlanalapok zártvégű alapokká alakulhassanak át.