2024 július 13

Megakrán – Tájékoztatás törzsrészvény átalakításról

Ahogy az a tisztelt Befektetők előtt is ismert, a Társaság Közgyűlése 2020. július 3./6. számú Közgyűlési határozatával döntött arról, hogy a Társaság részvényszerkezetét módosítva a Társaság által forgalomba hozott 777.263 darab, egyenként 1.000 forint névértékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt az alaptőke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok változatlansága mellett 777.263.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvénnyé alakítja át. Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészvény helyébe 1.000 darab, egyenként 1 forint névértékű törzsrészvény lép; a változást a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a cégjegyzékbe bejegyezte.

A KELER Zrt. az értékpapírok cseréjét oly módon hajtja végre, hogy a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán forgalmazott, dematerializált, 1.000 HUF névértékű, névre szóló törzsrészvényeket (ISIN azonosító: HU0000159389) 1:1000 arányban átalakítja a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán forgalmazott, dematerializált, 1 HUF névértékű, névre szóló törzsrészvényekké (ISIN azonosító: HU0000178272) az alábbiak szerint:

 

Az 1.000 HUF névértékű törzsrészvényekkel az utolsó BÉT kereskedési nap (UKN):

2020. szeptember 10. (D-3 nap)

 

 

Az 1 HUF névértékű törzsrészvények első BÉT kereskedési napja (EKN):

2020. szeptember 11. (D-2 nap)

 

 

Az átalakítás FORDULÓNAPJA:

–          az 1.000 HUF névértékű törzsrészvények utolsó BÉT kereskedési napjának elszámolása

–          az 1.000 HUF névértékű törzsrészvényekkel ezen a napon lehet utoljára OTC kereskedést végezni

–          azon részvényesek jogosultak D napon az 1 HUF névértékű törzsrészvényekre, akiknek ezen nap végén van 1.000 HUF névértékű törzsrészvény készlete, azaz záró pozíciója.

2020. szeptember 14. (D-1 nap)

 

 

 

 

Az átalakítás értéknapja:

–          az 1.000 HUF névértékű törzsrészvények érintett számlákról történő törlésének napja

–          az 1 HUF névértékű törzsrészvények érintett számlákon történő jóváírásának napja

–          az 1 HUF névértékű törzsrészvényekkel az első OTC kereskedési nap

–          az 1 HUF névértékű törzsrészvények első BÉT kereskedési napjának (D-2) elszámolása

             

2020. szeptember 15. (D nap)

 

Az 1:1000 arányban történő átalakításra vonatkozóan a KELER Zrt. a számlavezetők felé a jelen hirdetményt követően a KID rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé.