2024 július 23
  1. Főoldal
  2. Kategória
közgyűlés

kozgyules

Zwack – Közgyűlési határozatok

1/2021. 06. 30. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat Az Igazgatóság – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rend.”) 5.§ (1) és 9.§-a alapján – a közgyűlés hatáskörében eljárva a mai napra összehívott ülés napirendjét a Társaság 2021. június 30. […]

kozgyules

Megakrán – Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Nyrt. (8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2021. szeptember 30. napján 11 órai kezdettel rendkívüli Közgyűlést tart. A Társaság a BÉT Xtend Általános Üzletszabályzata Második Könyve 13.1. és 14.3. pontjaiban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlésre ezúton meghívja a Random Capital […]

kozgyules

Zwack – General Meeting Resolutions

Resolution of the Board of Directors acting in the competence of the AGM No. 1/2021. 06. 30. The Board of Directors – based on Subsection (1) of Section 5 and Section 9 of the decree no. 502/2020 (XI.16.) of the Government of Hungary on the reinsertion of deviating regulations related to the operation of partnerships […]

kozgyules

ENEFI – Rendkívüli közgyűlés előterjesztései

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati javaslatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. I. ÖSSZEFOGLALÓ: A Társaság Igazgatósága a Síaréna Kft. turisztikai és az ENEFI csoport marketing alapú tevékenységének átszervezéséről döntött a korábban közzétett stratégia alapján. A Síaréna Kft. megfogalmazott stratégiájának […]

kozgyules

ENEFI – Közgyűlési hirdetmény

2021.07.09-én rendkívüli közgyűlést tart az ENEFI az eplényi Intersport Síarénában. Az esemény szabadtéren kerül megtartásra, így nincs akadálya a részvényesek személyes megjelenésének sem. A közgyűlés napirendi pontjai a következők: Döntés Igazgatósági tag megválasztásáról Döntés alapszabály módosításáról (képviselet és cégjegyzés) és módosításokkal egységesszerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájának elfogadásáról A közgyűléssel […]

kozgyules

Zwack – Közgyűlési meghívó

2021. június 30-án (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Zwack. A közgyűlés napirendi pontjai: Az Igazgatóság beszámolója a 2020. április 1-től 2021. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése; A könyvvizsgáló jelentése; A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is; A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása; […]

kozgyules

Zwack – AGM Invitation

Zwack Unicum is holding its Annual General Meeting on Thursday, June 30, 2021 at 10:00 AM. The agenda of the AGM is the following: Report of the Board of Directors on the business activities of the Company in the business year starting on April 1, 2020 and terminating on March 31, 2021 and presentation of […]

kozgyules

Erős 2020-as évről jelentett az ENEFI

Az összes soron jelentős javulást tudott felmutatni 2020-as üzleti évében az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. A közzétett éves konszolidált pénzügyi kimutatás alapján árbevétele meghaladta az 1,7 milliárd forintot az egy évvel korábbi 375 millióhoz képest. Ennél is nagyobb mértékű volt a növekedés adózott eredményben, meghaladta a 600 millió forintot ez a szám az egy évvel korábbi […]

kozgyules

ENEFI – Közgyűlési hirdetmény

A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság az éves közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat (közgyűlési dokumentáció) akkor is köteles honlapján közzétenni, ha a rendelet hatályba lépése napján a meghívó vagy a közgyűlési dokumentáció még nem került közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően […]

kozgyules

Megakrán – közgyűlési előterjesztések

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8060 Mór, Nemes u. 23.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 07-10-001492; a továbbiakban: „Társaság”, „MEGAKRÁN Nyrt.”) tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 9. § […]

kozgyules

DM-KER – Közgyűlési előterjesztések

Közgyűlésével kapcsolatos dokumentumokat tett közzé a DM-KER. A vállalat közgyűlésének napirendi pontjai a következők: 1. napirendi pont: A Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról. 2. napirendi pont: Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása […]

kozgyules

Megakrán – Közgyűlési meghívó

A MEGAKRÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 8060 Mór, Nemes utca 23.; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001492; a továbbiakban: „MEGAKRÁN Nyrt.”, „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2021. április 16. napján 11 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart (továbbiakban: „Közgyűlés”). A Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő […]