2023 március 22

Több tanácsot is megfogalmazott az ÁSZ

Mindenkit megvizsgáltak

Az alelnök azt mondta: az ÁSZ 2016-ban kiemelten fókuszált az ellenőrzők ellenőrzésére, amelynek keretében a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Nemzeti Bank, továbbá a könyvvizsgálói kamara tevékenységét is értékelte.

[extracode type=”ad” id=”in_post_trendextra” data=”110″]

Hangsúlyozta: az ellenőrzést végző szervezeteknek közös nyelvet kell beszélniük a hatékony munka érdekében. Az ellenőrzési módszertanok összeillesztésével, az azonos elvek szerinti összeállításával nagyobb hatás érhető el a közpénzügyek rendezettségében, a közpénzek célszerű és eredményes felhasználásában – tette hozzá Warvasovszky Tihamér.

[extracode type=”ad” id=”in_post”]

Erre lenne szükség

Az ÁSZ szerint szükség van átlátható, nyilvános módszertanokra, hiszen ez az egyik biztosítéka az objektív, azonos módszertani szempontok alapján történő, szakszerű ellenőrzésnek. Az alelnök közlése alapján az ÁSZ szerepe ezért, hogy kidolgozza a nemzetközi standardokon alapuló, az ellenőrző szervezetek számára meghatározó módszertani irányokat.

Warvasovszky Tihamér az ÁSZ tavalyi munkáját úgy jellemezte: a 2016-os év a hasznosulás és a tudásmegosztás kiterjesztésének éve volt a számvevőszék életében.

Nem feltétlenül a hibákra utaznak

Szerinte a számvevőszéki ellenőrzések végső célja alapvetően nem a hibakeresés vagy az elmarasztalás, hanem a pozitív változások elindítása és fenntartása, valamint az, hogy az ÁSZ elemzéseivel, tanulmányaival, véleményalkotásával átláthatóbbá és eredményesebbé tegye a közpénzek felhasználását, és hozzájáruljon a közszolgáltatásokat biztosító intézmények és rendszerek hatékonyabb működéséhez.

Ismertetése szerint a számvevőszék 2016-ban 260 jelentést hozott nyilvánosságra, az ellenőrzések hasznosulása érdekében több mint 2200 intézkedési kötelemmel járó javaslatot fogalmazott meg és további 169 figyelemfelhívó levelet küldött az ellenőrzött szervezeteknek, a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása, valamint a beazonosított kockázatok csökkentése érdekében.

Több száz alkalommal léptek

Közölte: az ÁSZ az elszámoltatható közpénzfelhasználás érdekében 2016-ban több mint 250 alkalommal értesített hatóságot, illetékes felügyeleti szervet, az ellenőrzései során feltárt bűncselekményre vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt.

Az alelnök elmondta, az ÁSZ tavaly is figyelemmel kísérte a makrogazdasági folyamatokat és az államadósság alakulását, ellenőrizte és elemezte a központi költségvetést, annak intézményeit, valamint az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlást.

Egyéb feladatokat is elláttak

A számvevőszék a brókercégekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett önkormányzatok befektetési döntéseire is, valamint értékelte több kórház és vízügyi igazgatóság gazdálkodását, illetve ellenőrzése alá vonta a megyei hatókörű múzeumok gazdálkodását. Megkezdte a felsőoktatási intézmények utóellenőrzését is.

Tavaly is folytatódtak az önkormányzati és állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzései, kiemelt figyelmet fordítva a rezsicsökkentésben is érintett önkormányzati távhő- és hulladékgazdálkodó társaságra – tette hozzá.

Warvasovszky Tihamér jelezte: az ÁSZ az ellenőrzési tapasztalatok alapján négy, közpénzügyeket érintő szabályozási terület felülvizsgálatát javasolja az önkormányzatok adósságrendezésével, a közvagyonnal való gazdálkodással, a közérdekű adatok közzétételével és a független könyvvizsgálattal kapcsolatban.

Jogszabályt kéne alkotni

Elmondta: a számvevőszék szerint az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok ellenőrzése alapján felvetődik, hogy olyan jogszabályokat alkossanak, amelyek képesek egyidejűleg hatékonyan kezelni az eladósodást kiváltó okokat és a hitelezők érdekeit, illetve megfelelően szankcionálják a felelőtlen gazdálkodást, a szabályok be nem tartását.

Emellett az ÁSZ a közvagyonnal való átlátható, felelős gazdálkodás érdekében olyan vagyonvédelmi intézkedések bevezetését ajánlja a jogalkotónak, amelyeket a hatóságok súlyos hiányosságok esetén akadálytalanul és azonnali hatállyal alkalmazhatnának – tette hozzá.

Ezeket a javaslatokat fogalmazták meg

Az alelnök ismertetése szerint az ÁSZ ugyancsak az önkormányzatok ellenőrzése alapján a közérdekű adatok közzétételi szabályozásának felülvizsgálatát javasolja, továbbá megerősítené az intézmények, gazdálkodó szervezetek irányítását és minőségközpontúságát is.

A számvevőszék felhívta a figyelmet arra is, hogy szükséges erősíteni az ellenőrző szervezetek által végzett munka minőségbiztosítását és szankcionálását többek között a könyvvizsgálatnál, azaz a közpénzügyekkel érintett szervezetek tevékenységének piaci hitelesítőjénél is.