Rendkívüli Hírek:

2023 szeptember 26

Devizahiteles banki perek: újabb halasztások

Minden elvnek meg kell felelni

Mindkét esetben a felperes pénzügyi intézmény fellebbezett a keresetét elutasító, elsőfokú ítélet ellen és azt kérte, helyezzék hatályon kívül az elsőfokú ítéletet és a másodfokú tárgyalás keretében állapítsák meg, hogy az általa alkalmazott szerződési feltételek tisztességesek. A felperes jogi képviselője indítványozta, szintén mindkét perben, a szerződéses kikötések részleges érvénytelenségének vizsgálatát, mivel arra a Kúria Polgári Kollégiumának (PK) 2012-es összefoglaló véleménye is lehetőséget ad szerinte.

A magyar állam jogi képviselőjének álláspontja szerint azonban az oklista elemeinek külön vizsgálata nem megengedett, mi több, egy vegyes, csupán részben megfelelő oklista bizonyítaná, hogy a pénzintézet általános szerződéseinek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő pontjai nem egyértelműek.

Irreális elvárások?

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. fellebbezésének szóbeli kiegészítésében több ponton is utalt arra, hogy meglátása szerint az elsőfokú ítéletben, a pénzintézettel szemben megfogalmazott elvárások irreálisak, így például az is, hogy a társaság általános szerződési feltételei, mintegy a felsőoktatás szintjével megegyező oktatási anyagban vezesse le a pénzügyi mutatóknak a refinanszírozási költség emelkedésére vonatkozó pontos hatásmechanizmusát. A felperes továbbá elutasítja az elsőfokú ítélet meglátását, miszerint a hitelintézet oklistája példálózó, érvelése szerint a három tagú oklista példákat említő részei értelmező jellegűek, segítség a fogyasztó számára, azonban összességében megfelel a tételes meghatározás elvének.

Csak a teljes törlesztés lehetséges

Az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. jogi képviselője a tárgyaláson egyebek mellett kifejtette, hogy továbbra is fenntartja a keresetében foglaltakat és álláspontját arról, hogy általános szerződési feltételeinek az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő pontjai átláthatóak és érthetőek, különös tekintettel arra, hogy azok szövegeit az akkori pénzügyi felügyeleti szerv is elfogadta.

A magyar állam a rendelkezéstől függetlenül azt kifogásolta, hogy a pénzintézet szerződéses kikötéseiből még nagyságrendileg sem derül ki, hogy a refinanszírozási költségek változása milyen módon és mértékben transzformálódik kamatemeléssé. A felperes szerint az egyoldalú módosítást követően, a fogyasztó számára biztosított 60 napos felmondási határidő elegendő idő arra, hogy a fogyasztó eldöntse, él-e a felmondási jogával. Ugyanakkor egyetlen felmondás létezik, mégpedig az, hogy a fogyasztó egy összegben kifizeti tartozását – jegyezte meg a társaság jogi képviselője.