2024 május 21

Külkereskedelem – KSH

Januárban 413 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, decemberhez képest az export kiigazított volumene 0,5%-kal csökkent, míg az importé 5,0%-kal nőtt

2023. januárban a kivitel volumene 9,0, a behozatalé 11%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. A passzívum 413 millió euró volt, az egyenleg 170 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest. Decemberhez viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,5%-kal csökkent, míg az importé 5,0%-kal nőtt.

2023. januárban:

 • A kivitel értéke 12,2 milliárd euró (4852 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (5026 milliárd forint) volt.

2023. januárban az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 17, az importé 18%-kal nőtt.
 • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,2, a behozatalé 8,2%-kal bővült.
 • A termék-külkereskedelmi egyenleg 170 millió euróval romlott (az első becslésben közöltnél 248 millió euróval kedvezőtlenebb).
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 18, a behozatalban 17%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 10, a dollárral szemben 16%-kal gyengült.
 • A gépek és szállítóeszközök 2022. januári áron számítottkivitele és behozatala egyaránt 21%-kal nagyobb lett. A közúti jármű exportvolumene közel harmadával, importvolumene közel ötödével nőtt. A villamos gép, készülék és műszer exportvolumene több mint hetedével, importvolumene közel ugyanekkora mértékben emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés volumene exportoldalon több mint felével, importoldalon közel harmadával bővült. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek volumene exportoldalon közel tizedével, importoldalon közel harmadával nőtt. Az energiafejlesztő gép és berendezés exportvolumene nem változott, viszont importvolumene több mint harmadával bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a teljes kivitel növekedését 11 százalékponttal, a behozatal emelkedését pedig 8,7 százalékponttal támogatta.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 3,3, importvolumene 0,3%-kal kisebb lett. A mindkét oldali forgalomcsökkenéshez döntően a vas és acél, valamint a műanyag-alapanyag termékcsoport forgalma járult hozzá. A feldolgozott termékek árufőcsoport a teljes export volumennövekedését 1,1 százalékponttal, az import emelkedését 0,1 százalékponttal mérsékelte.
 • Az energiahordozók exportvolumene 4,9%-kal mérséklődött, míg importvolumene 12%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz viszonyítva. A mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a villamos energia, valamint importoldalon még a természetes és mesterséges gáz járult hozzá. Az energiahordozók a teljes export növekedését 0,2 százalékponttal csökkentették, a teljes import növekedéséhez 1,6 százalékponttal járultak hozzá.
 • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 7,4%-kal kisebb, míg a behozataláé 17%-kal nagyobb lett. A mindkét oldali volumenváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény és a hús és húskészítmény járult hozzá. Ezen túlmenően az importoldali forgalomnövekedést az állati takarmány termékcsoport forgalma is befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes export növekedését 0,5 százalékponttal mérsékelte, az import emelkedését 0,8 százalékponttal növelte.
 • Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 9,0%-kal, az onnan érkező behozatalé 5,6%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 609 millió euróval javult, 1,1 milliárd eurós többlet keletkezett. Az export 78, az import 67%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 9,3%-kal, a behozatalé 25%-kal bővült. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 778 millió euróval romlott, 1,5 milliárd eurós passzívumot mutatott.

 

Külkereskedelmi termékforgalom, 2023. január

MegnevezésExportImportEgyenleg
-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka = 100,0%-érték, folyó áronaz előző év azonos időszaka = 100,0%értéke, folyó áronaz előző év azonos időszakában
Milliárd forint4 852128,45 026129,8–174–94
Millió euró12 214116,612 627117,8–413–243

Következő megjelenés: Külkereskedelmi termékforgalom, 2023. február (első becslés) – közzététel: 2023. április 6.