2024 április 16

Egy érdekes felmérés a főiskolásokról

A hallgatók fele vállal munkát tanulmányai alatt

Diplomás Pályakövetési Rendszere keretében folytatott kutatást a Budapesti Gazdasági Főiskola, annak érdekében, hogy feltérképezze az alapképzési szakos hallgatók munkavállalási szokásait, lehetőségeit. A felmérés szerint elsősorban a magas jövedelemszerzés, a szakmai, intellektuális fejődés, a vezető pozíció és az azzal járó sikeres karrier, valamint a munkanélküliség elkerülése motiválja a hallgatókat a diploma megszerzésében.

A megkérdezett hallgatók 49 százaléka dolgozik már tanulmányai alatt. A munkát vállalók többsége (41%) állandó jellegű, határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkezik, de hasonló arányban (37%) dolgoznak a hallgatók diák-, vagy gyakornoki munka keretében. További 12 százalék alkalmi időszakos megbízással, 7 százalék határozott időtartamú szerződéssel helyezkedik el, míg 3 százalék megbízási jellegű munkát vállal.

A hallgatók fele tervez külföldi munkavállalást

A válaszadók 14 százaléka nyilatkozott úgy, hogy munkája kizárólag a tanult szakterületéhez kapcsolódik, további 59 százalék munkája pedig a választott, valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületeknek egyaránt megfelel. 16% a tanult tudományterülethez képest egészen más területen dolgozik, míg 12 százalék nyilatkozott úgy, hogy munkája bármely szakterületnek megfelel.

A hallgatók 14 százaléka már rendelkezik külföldi munkatapasztalattal. A válaszadók 49 százaléka tervez a diploma megszerzését követően külföldi munkavállalást, 17 százalék viszont nem tervezi, hogy külföldön munkatapasztalatot szerezzen; 34 százalék pedig még nem döntött.