2024 május 29

Tájékoztatás saját részvények vásárlásáról

Tájékoztatás saját részvények vásárlásáról

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.,
cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a
14/2020. (03.16.) számú közgyűlési határozat végrehajtása keretében, Munkavállalói Résztulajdonosi Program
céljára 2020. július 27-én tőzsdén kívüli forgalomban 1.000.000 darab DM-KER Nyrt. törzsrészvényt vásárolt,
ezáltal a Társaság 2020. július 27. napjától 1.000.000 darab saját részvénnyel rendelkezik, amely a kibocsátott
részvénymennyiség 0,79%-a.
Szigetszentmiklós, 2020. július 28.
DM-KER Nyrt.