2024 július 25

DM-KER – Határozat MRP Szervezettel kapcsolatban

A DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22., cégjegyzékszám: 13-10-041955; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2021. augusztus 13. napján a Társaság 1/2021. (08.13) számú Igazgatósági Határozatával mint a DM-KER Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.; „MRP Szervezet”) alapítója („Alapító”) döntött az MRP Javadalmazási Politika kiegészítéséről. Ennek megfelelően az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként DM-KER törzsrészvények mellett, DM-KER törzsrészvényekre vonatkozó vételi jogot is szolgáltathat az MRP Szervezet részére vagy esetlegesen bármilyen egyéb, az MRP törvény által megengedett pénzügyi eszközt. Az Alapító elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el a kiegészített MRP Javadalmazási Politikát. Az Alapító elhatározta, hogy a kiegészített MRP Javadalmazási Politika alapján újabb programot indít „MRP II Program” néven. Az MRP II Program végrehajtásához az Alapító 400.000 darab DM-KER törzsrészvény névértéken (5 forinton) való megvásárlására szóló opciót juttat ingyenesen, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást az MRP Szervezet részére. A szolgáltatás napja a határozat meghozatalának napja, 2021. augusztus 13. Ebből a célból az Alapító és az MRP Szervezet az MRP Részvények megszerzésére vonatkozó vételi jogot alapító megállapodást kötött. Az Alapító határozatával, amely az MRP törvény 24/E.§ (4) bekezdésben foglalt nyilatkozatnak tekintendő, megerősítette a legfőbb szervnek az alapszabály módosítására vonatkozó döntését valamint meghatározta az MRP Javadalmazási Politika szerinti Feltételeket az MRP II Programhoz.

A fenti 1/2021. (08.13) számú Igazgatósági Határozat alapja és előzménye a Társaság 07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozata, amely felhatalmazta az Igazgatóságot az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására, kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges dokumentumok módosítására, aláírására. Hivatkozással az MRP tv. 24/B.§-ra, a 07/2021. (04.01.) sz. közgyűlési hatáskörben hozott igazgatósági határozat szerint a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulását úgy kell az Igazgatóságnak meghatároznia az MRP Program II-ban, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójában foglalt adatokkal alátámasztható legyen. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva javasolta, hogy az Igazgatóság a 2020. évi beszámoló adatai alapján határozzon meg a Társaságra vonatkozó gazdasági teljesítményjavulást, valamint szükség szerint határozzon meg egyéni célrendszereket is az MRP II. Programban részt venni jogosultak számára. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva feljogosította az Igazgatóságot, hogy saját döntése alapján határozzon a juttatás tárgyát képező pénzügyi eszközről, amely lehet a Társaság törzsrészvénye, a törzsrészvényekhez kapcsolódó opciós jog, vagy ezek kombinációja. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy amennyiben szükséges, akkor az MRP II. Program végrehajtásához a határozathozatalától számított 18 hónapon belül saját részvényeket szerezzen meg. Az ilyen célból megvásárlásra kerülő saját részvények teljes vételára nem haladhatja meg 2021. üzleti évben a 100.000.000 Ft, azaz egyszázmillió forint összeget, továbbá 2022. üzleti év első felében az 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint összeget. A részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 10 forint, maximum 200 forint lehet.