2024 április 14

Visszavonta az MNB a Holmium Work-Out engedélyét

Az intézkedés oka egyebek mellett, hogy a vállalkozás nem felel meg a hitelintézeti törvény előírásainak – közölte a jegybank. A tájékoztatás szerint a társaság folyamatosan nem tett eleget adatszolgáltatási, törzsadat bejelentési, közzétételi és ügyfél-tájékoztatási kötelezettségeinek, nem teljesítette a prudens működés ellenőrzéséhez szükséges nyilatkozattételi kötelezettségeit sem, továbbá közel egy éve nem csatlakozik a Központi Hitelinformációs Rendszerhez.

A vállalkozás a jogszabályban előírt határidőben nem küldte meg az MNB-nek a 2020-ra vonatkozó auditált jelentését, az idén esedékes negyedéves jelentéseit, és ennek a jegybank erre vonatkozó kötelezése ellenére sem tett eleget. A Holmium Work-Out nem tette közzé a jegybank vele szemben hozott határozatainak rendelkező részét, üzletszabályzata, kondíciós listája, panaszkezelési szabályzata pedig nem volt az ügyfelek számára elérhető. Az MNB vezetői levélben és határozatban is felhívta a pénzügyi vállalkozást ezek közzétételére, amelyet szintén nem teljesített.

A társaság továbbá az MNB felhívására a könyvelési tevékenységet végző szolgáltató esetében nem igazolta a működéséhez szükséges tárgyi feltételek, továbbá a működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési rendszer, valamint a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv meglétét – ismertette a távirati iroda.

Az MNB tájékoztatása szerint a tevékenységi engedély visszavonásának a társaság csekély piaci súlya miatt nincs érdemi hatása a pénzügyi piacokra. A jegybank felhívta a figyelmet arra is, hogy a vállalkozással szemben fennálló fizetési kötelezettségeiket az érintett ügyfeleknek változatlanul teljesíteniük kell.