2024 május 29

Nem kímélte a járvány a külkereskedelmet

Az összefoglalóban, amelyet  szerdán adtak közre, kiemelték: a nettó export 2,1 százalékponttal járult hozzá a GDP volumencsökkenéséhez 2020-ban.

Kovalszky Zsolt, a KSH Külkereskedelem-statisztikai főosztályának vezetője a közlemény szerint megjegyezte, hogy az
áruforgalmi egyenleg 0,3 százalékponttal fékezte a gazdasági visszaesést, míg a szolgáltatás-külkereskedelmi egyenleg 2,4 százalékponttal növelte azt.

A hivatal kiadványában felhívta a figyelmet arra: a külkereskedelmi termékforgalom volumenében tavaly csökkent (a
kivitel 1,3 százalékkal, a behozatal 1,0 százalékkal), értékét tekintve pedig nőtt (a kivitel 3,3 százalékkal, a behozatal 1,6
százalékkal) ismertette a távirati iroda. A termékexport forintban számított értéke 2020-ban szinte valamennyi árufőcsoportnál nőtt, csupán az energiahordozóknál és a nyersanyagoknál figyelhető meg ciklikusság – olvasható a
kiadványban. Áprilisban a hazai kőolajimport árszintje a 2019.évinek az 50 százalékát sem érte el – mutatott rá a főosztályvezető.

A KSH emlékeztetett arra: a szolgáltatások exportja 2020-ban 6918 milliárd, importja 5327 milliárd forintot tett ki, a folyó áron, forintban mért exportbevételek 22, az importkiadások 15 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A kivitelnél éves szinten a legerőteljesebb, 50 százalékos visszaesés a turizmusszolgáltatásban következett be, majd ezt követte a szállítási szolgáltatások csökkenése, 28 százalékkal. A behozatalban is ugyanez a sorrend állt fel, a turizmus- 50, a szállítási szolgáltatások 17 százalékkal csökkentek.

A külkereskedelemből a kis- és középvállalkozások részesedése az importban 37, az exportban 24 százalékot tett ki. A
nagyvállalati kör (250 fő és afeletti vállalkozások) részaránya mindkét irányban egyaránt 50 százalék körül alakult.