2024 július 20

Decemberben is hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg

Az év első három negyedévében 2,780 milliárd euró volt a folyó fizetési mérleg hiánya. Az ország külső pénzügyi pozíciójának jellemzésére alkalmazott átfogó pénzügyi mutató, a folyó mérleg és a tőkemérleg összevont egyenlege 344 millió euró finanszírozási igényt mutatott decemberre, miután a tőkemérleg 278 millió euró többlete az előző hónappal ellentétben nem ellensúlyozta a folyó mérleg hiányát. A tőkemérlegben 560 millió eurót tettek ki az Európai Uniótól befolyt tőkeátutalások, a novemberi 704 millió euró után, ám az egyéb tételek szokatlanul nagy deficitje ennek valamivel több mint felét elvitte. A külfölddel szemben 874 millió euró finanszírozási igény támadt az első három negyedévben, amely októberben további 326 millió euróval nőtt, majd novemberben 218 millió euró aktívum csökkentette. A decemberi folyó fizetési mérlegben a reálgazdasági folyamatok egyenlege csaknem kiegyenlítődött, mindössze 5 millió euró deficitet mutatott az októberi 363 millió és a novemberi 107 millió euró hiányt követően, mivel az áruforgalomban keletkezett 384 millió euró hiányt a szolgáltatások külkereskedelmének 380 millió euró többlete ellensúlyozta.

A decemberi áruexporthoz kapcsolódó bevételek 875 millió euróval (9,1 százalékkal) az importkiadások 999 millió euróval (9,9 százalékkal elmaradtak a novemberiektől. az egyenleg 124 millió euróval javult. Az első három negyedévben az áruforgalom 1,770 milliárd euró deficitjét a szolgáltatások forgalmának 3,585 milliárd euró többlete 1,816 milliárd euró aktívumba fordította a reálgazdasági folyamatok mérlegében. Az elsődleges jövedelmek egyenlege 430 millió euró jövedelemkiáramlást mutat, ami hasonló az októberi 444 millióhoz, de 50 millió euróval kevesebb a novemberinél. Kiegyenlített a külföldi befektetők magyarországi működőtőke beruházásai alapján hazautalt profit mértéke: decemberben 610 millió euró volt a novemberi 614 millióhoz, és az októberi 625 millió euróhoz hasonló összeg. Az első három negyedévben 3,844 milliárd eurót tett ki az elsődleges jövedelmek kivonása Magyarországról – közölte a távirati iroda.