2024 február 28

Kilenchavi csúcson a GKI konjunktúraindex

A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint decemberben a lakossági várakozások lényegesen, az üzleti szektor kilátásai enyhén javultak novemberhez képest. A GKI konjunktúraindexe kilenc havi csúcsára jutott fel. A cégek foglalkoztatási szándékai csak hibahatáron belül javultak, áremelési terveik viszont határozottan erősödtek az előző hónaphoz képest.

A GKI üzleti bizalmi index – a novemberi 3 pontos emelkedés után – decemberben hibahatáron belül, 1 ponttal lett emelkedett. Az első téli hónapban a kereskedelemben és az építőiparban számottevően, az iparban enyhén javultak. Az üzleti szolgáltatás területén gyakorlatilag nem változtak az ágazati kilátások novemberhez képest. Az iparban a teljes rendelésállomány megítélése kedvezőbbé vált. A saját termelésű készletek apadtak, de a következő 3 hónapban várható termelési kilátás romlott havi alapon. Az építőiparban a rendelésállomány értékelése jelentős mértékben, a foglalkoztatási várakozás enyhén javult. A kereskedelemben a készletek szintje csak kissé apadt, de az előző 3 hónap üzletmenetével való elégedettség és a következő 3 hónapban várható megrendelések megítélése érezhetően javult. A szolgáltató ágazatban az előző három hónap üzletmenetének megítélése kedvező irányba változott. De a következő 3 hónapra vonatkozó forgalmi és foglalkoztatási várakozás valamelyest romlott novemberhez képest.

A pénzügyi helyzet

A GKI fogyasztói bizalmi index – a novemberi elbizonytalanodás után – decemberben érezhetően nőtt, s ezzel e mutató 20 havi rekordmagasságba emelkedett. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz viszonyítva javulónak értékelte. Míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátások alig változtak. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése kedvezőbb lett, mint volt novemberben.

Kilenchavi csúcson a GKI konjunktúraindex

A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága decemberben hibahatáron belül javult az előző hónaphoz képest, a létszám bővítését tervezők enyhe többségben vannak az elbocsátásokra készülőkkel szemben. A derűlátók alkotják a többséget az ipar és az üzleti szolgáltatások területén, míg a kereskedelemben és az építőiparban ez a két arány lényegében megegyezik. A lakosság munkanélküliségtől való félelme nem változott az utolsó őszi hónaphoz képest.

Az üzleti szféra összesített áremelési tervei az év utolsó hónapjában érezhetően emelkedtek, ugyanakkor a fogyasztók inflációs várakozása enyhült novemberhez képest. Hasonlóan vélekedik a vállalkozó szféra és a lakosság a magyar gazdaság várható helyzetéről: mindkét csoport jóval kevésbé borúlátóan látja a közeljövőt, mint tette ezt novemberben.

Borítókép forrása: Shutterstock